Galerie(6)

Farní centrum FOKUS: Moderní srdce starobylého náměstí

V hornorakouské obci Sierning dominoval hlavnímu náměstí po staletí farní kostel svatého Štěpána a mohutný zámek s úřadem a hudební školou. Vedle nich nyní nalezneme i farní centrum FOKUS, které se s historickým okolím snoubí s překvapivou lehkostí a elegancí.

Za návrhem netradičního farního centra stojí architektonické studio ARKFORM. Při jeho tvorbě se řídili dvěma hlavními principy: respektem k přáním a potřebám místních obyvatel a harmonickým propojením s okolní architekturou. Příkladem úzké spolupráce s komunitou je tzv. „výbor pro stavbu kuchyně“, kde senioři, kteří centrum nejvíce využívají, sdíleli s architekty své představy o ideálním prostoru.

Zdroj: PREFA Aluminiumprodukte

Architekt Klaus Landerl, pro kterého má Sierning osobní význam, kladl důraz na propojení starého a nového. Fasáda centra z barevných hliníkových kompozitních panelů PREFA v bronzové barvě navazuje na pískovcové zdivo kostela a odráží světlo v závislosti na úhlu pohledu. Zajímavé stínohry vrhají i bronzové přesahy střechy, které obepínají apsidu kostela.

Landerl přirovnává proces výroby kompozitních panelů PREFABOND k tvorbě pískovce: „Oba vznikají vrstvením a zpevňováním, i když s použitím odlišných materiálů.“

Zdroj: PREFA Aluminiumprodukte

Bronzová je i střecha centra, tvořená pásy z hliníkových svitkových plechů PREFALZ. Dvouplášťová konstrukce s odvětráním a sněhovými zábranami v identickém barevném odstínu zajišťuje funkčnost i estetický dojem.

Farní centrum FOKUS dnes vévodí místu, kde kdysi stál robustní třípatrový kamenný dům. Jeho bronzová fasáda, matně se lesknoucí ve slunečním svitu, mění se s každým krokem a nutí k zastavení a bližšímu prozkoumání. Ať už se na něj díváte z hlavního náměstí, od obecního úřadu, nebo od stánku se zmrzlinou, FOKUS vás uchvátí ze všech stran.

Každý roh, každý záhyb zapadá na své místo a ze všech úhlů pohledu nabízí něco jedinečného. FOKUS tak není jen místem setkávání věřících, ale i živoucím organismem, který se vyvíjí a přizpůsobuje potřebám a svému okolí. Architekti z ARKFORMu dokázali, že i moderní stavba může s respektem zapadnout do historického prostředí a stát se jeho obohacením.

Zdroj: PREFA Aluminiumprodukte

O projektu:

Země: Rakousko
Objekt, místo: farní centrum FOKUS, Sierning
Typ stavby: novostavba
Architekti: ARKFORM
Realizace: Dach Zach
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: bronzová
Typ fasády: PREFA hliníková kompozitní deska PREFABOND
Barva fasády: bronzová
FOTOGRAFIE A VÝKRESY: Croce & WIR

06 AT Sierning 0821
06 AT Sierning 0729
06 AT Sierning 0847

ZDROJ: PR článek společnosti PREFA Aluminiumprodukte