Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Detaily události

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK
Rozšířeno o problematiku speciálních betonů

Seminář proběhne on-line formou přes aplikaci MS Teams. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci e-mailem.

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A2 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206+A1. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Seminář je určen:
Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.