WEBINÁŘ AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ 2018 – STAVEBNÍ FYZIKA PRO PROJEKTANTY, VÝPOČTOVÝ SW

‚- exporty do programu KI Real
– výpočet tepelných vazeb
– časté dotazy k programu KI Rea

Jednoduché webináře jsou koncipované jako interaktivní forma prezentací zabývající se jedním tématem, například ovládáním výpočtových programů. Jsou zpravidla určené pro omezené množství účastníků.

Více na www.akademiezateplovani.cz/seminare/a-22/