Konference Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí veřejné budovy

Detaily události

Cílem již 5. celostátní tradiční odborné konference je předání informací a zkušeností o možnostech jak dosáhnout dobré kvality vnitřního prostředí ve veřejných budovách. Při současné epidemiologické situaci je téma větrání veřejných budov velmi diskutované a důležité. Základním předpokladem je dosažení shodného pohledu na potřebu větrání jak v rovině legislativní, technické, odborné veřejnosti i veřejného zájmu a zajistit tak zdravé prostředí pro nás všechny. V dnešní době trávíme přes 80 % času uvnitř domů, škol, kanceláří a dalších budov. Je proto nutné zabývat se kvalitou vnitřního prostředí nejen z pohledu výměny vzduchu, ale i dalšími působícími faktory jako např. osvětlení, akustický komfort apod. Chceme nadále pomoci posilovat společenskou poptávku na řešení větrání a vnitřní kvality prostředí nejen v nových budovách, ale zejména při rekonstrukcích a dalších stavebních úpravách.

Určeno pro:
pro inženýry, projektanty, architekty, developery, pracovníky, starosty měst a obcí, úředníky stavebních úřadů, vlastníky a provozovatele veřejných budov, developery, zástupce bytových družstev a SVJ, stavební firmy a další zájemce o tuto problematiku, včetně studentů a pedagogů

Lektor:
tým expertů

Organizační garant:
Česká Stavební Akademie, tel.: + 420 224 229 617, e-mail: vzdelavani@stavebniakademie.cz

Přihlaste se online.