Beton – rizika vad a poruch

Detaily události

Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací.
Více na www.betonuniversity.cz/9-rocnik/beton-rizika-vad-a-poruch.html

0 Shares