26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2021

Detaily události

Datum konání: 10. – 11. června 2021
Místo konání: Hotel International Brno

Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde ve světě. Na sympoziu je každým rokem přítomno přes 600 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, Správa železnic, státní organizace …), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.

I v nadcházejícím ročníku se budeme zaměřovat na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostu v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.

Vždy jsme dbali na to, aby přednášejícími byli vedle dodavatelů především zástupci investorů, kteří posluchačům v sále přinesou podnětné informace o možnostech byznysu.

Sympozium doprovodí tradiční výstava dodavatelských firem pro tento stavební segment, které se každoročně zúčastní přes 30 společností.

A co by to bylo za sympozium, kdyby se diskuze a obchodní jednání nepřesunuly na společenský večer, který zakončuje první den sympozia a tradičně se koná v Pivovarské restauraci Starobrno.

Doufáme, že rok 2021 bude z epidemiologického pohledu příznivější pro konání akcí, jakým je hojně navštěvované sympozium MOSTY, a potkáme se ve zdraví a pohodě.