Mart – vzduchotechnická potrubí a příslušenství
Galerie(5)

Mart – vzduchotechnická potrubí a příslušenství

Jak se liší požadavky zákazníků v České republice a v Evropě? Společnost Mart, s. r. o., se sídlem v Hodoníně patří mezi tradiční doda­vatele vzduchotechnických potrubí. V současné době společnost patří mezi přední evropské producenty – měsíčně vyrobí více než 40 000 metrů čtverečních čtyřhranného potrubí. Ředitel společnosti Karel Hána nám odpověděl na několik otázek týkajících se nejen historie a výrobního portfolia společnosti, ale i situace na trhu.

Pane řediteli, kdy byla společnost založena a co bylo původním sortimentem?
Vznik naší společnosti se váže k roku 1997. Zpočátku se činnost soustředila zejména na výrobu a dodávky vzduchotechnického potrubí pro vybrané zahraniční zákazníky. V následujících letech společnost rozšířila své portfolio – investice do nových technologií vedly ke zvýšení výrobní kapacity, zároveň došlo k navýšení počtu zákazníků jak ze zahraničí, tak z České republiky. Dnes je Mart jedním z nejvýznamnějších výrobců vzduchotechnického potrubí a jeho příslušenství v Evropě.

Začínali jste takzvaně na zelené louce, nebo jste měli předchůdce?
Naše začátky jsou provázány s rakouskou společností Kamlaithner Trade, která se dostala do významných finančních potíží a přešla do rukou současného majitele dnešního Mart-u. Hlavním problémem byl tehdy příliš široký rozsah výroby – od ventilátorů přes distribuční prvky až po potrubí vzduchotechniky. Bylo proto třeba podrobně analyzovat možnosti nově vzniklé společnosti, přehodnotit a znovu určit její hlavní zaměření. Tím se stala výroba vzduchotechnických potrubí a základního příslušenství.

V jaké posloupnosti se vyvíjelo produktové portfolio společnosti?
Zpočátku byla nutná specializace na základní vzduchotechnická potrubí a příslušenství. S přibývajícími požadavky zákazníků, zpřísňující se legislativou a zlepšujícími se technologickými možnostmi naší společnosti jsme začali rozšiřovat produktovou řadu o další produkty. Postupně tak do sortimentu přibyla potrubí pro vysoce čisté prostory, jako jsou laboratoře a nemocnice, technologické odsávání s vysokými nároky na pevnost, teplotu a tlakovou odolnost, speciální provozy – například chemické laboratoře a bazény – nebo systémy pro odtah tepla a kouře s vysokou teplotní odolností. Produkty společnosti postupně doplnily také regulační a tlumicí prvky, protidešťové žaluzie, ohebné hadice, distribuční prvky, montážní a spojovací materiál a systém plochého potrubí pro instalace v nízkoenergetických budovách. V současné době jsme schopni dodávat kompletní vzduchotechnické rozvody zároveň s kompletním servisem a poradenstvím.

    Mart, s. r. o., v datech

  • 1997    vznik společnosti M-art vzduchotechnika
  • 2003    otevření velkoobchodu v Praze
  • 2005    zahájení výroby v pražské pobočce
  • 2005    získání certifikátu pro systém odtahu tepla a kouře
  • 2008    změna názvu společnosti na Mart, s. r. o.
  • 2008    otevření obchodní a výrobní pobočky v Bratislavě
  • 2010    dokončena výměna výrobních technologií a modernizace výroby

Vycházíte tedy všestranně vstříc zákazníkovi, který tak má na jednom místě dostupné vše potřebné. Ale výrobu stále rozšiřujete…
Ano, základ naší výroby tvoří stále vzduchotechnické potrubí – jeho podíl na výrobě činí stále více než 70 procent naší produkce, ale významně se rozvíjejí dodávky potrubí pro odtahy tepla a kouře. Naše společnost je jediná v České republice, která má potrubní rozvod certifikovaný na podtlak 1 500 Pa, a to včetně kompenzátorů délkové roztažnosti, které eliminují přirozenou roztažnost při tepelném zatížení.

Jak se mění požadavky vašich zákazníků? Kladou větší důraz na materiály, povrchovou úpravu, design nebo certifikaci?

Samozřejmě pozorujeme změny požadavků, liší se mimo jiného i podle cílové země. Výraznou roli hraje rozsah sortimentu, dodací termíny, spolehlivost dodávek a během posledních let i všudypřítomný tlak na cenu. Ukazuje se, že nespolehliví a nepřizpůsobiví dodavatelé nemají na evropském trhu šanci dlouhodobě uspět. Proto se snažíme rozvíjet a doplňovat náš sortiment na základě požadavků zákazníků.

Jaká je situace v tomto odvětví v Evropě?
Domnívám se, že situace je celkem stabilizovaná. Od konkurence se snažíme odlišit zejména vyšší kvalitou a nadstandardním servisem. Na rozdíl od českého trhu se v zahraničí začínají výrazně prosazovat výrobky s vysokou třídou těsnosti. Tento trend je logický, protože provozovateli přinese značnou úsporu v provozních nákladech. V České republice jsou takové požadavky doposud spíše ojedinělé a většinou je hlavním krité­riem výběru nejnižší pořizovací cena, a to i na úkor kvality. Do zahraničí dnes dodáváme už pouze výrobky se zvýšenou třídou těsnosti. Výroba vzduchotechnického potrubí je vzhledem k poměrům ceny výrobků, nákladů na dopravu a požadavkům na rychlost dodávek regionální záležitostí – na rozdíl od jiných odvětví nedochází k přesunům výrobních závodů do Asie.

Jednou z tradičních otázek oboru je volba kruhového nebo obdélníkového průřezu vzduchotechnického potrubí. Pomineme-li základní vlastnost, že obdélníkový průřez se snadněji začlení a využije stavební prostor, máte nějaká obecná doporučení pro tuto volbu, nebo vždy záleží na specifikaci konkrétní zakázky?
Obecné pravidlo pro řešení této otázky ne­existuje. V této oblasti panuje řada rozdílných názorů a rozhodnutí padne většinou právě s ohledem na potřeby konkrétního projektu a možnosti vestavby potrubí do daného prostoru. Lze ale říci, že pro menší průtoky vzduchu se častěji používá kruhové potrubí a opačně. V celkovém objemu produkce, jak v České republice, tak i v celé střední Evropě, stále převládají dodávky potrubních rozvodů se čtyřhranným průřezem – v naší společnosti činí tento podíl 44 procent z celkové výroby.

Nabízíte i systémy pro čisté prostory a sterilní zdravotnické prostředí. Jak se liší tyto produkty od běžné výrobní řady?

Potrubí samotné se nijak zásadně neliší. V podstatě jde o potrubí, které je před expedicí čištěno desinfekčními prostředky. Zásadní rozdíl je ale v přístupu k výrobě a k distribuci – potrubí musí být od výroby až po konečnou montáž chráněno proti vniknutí nečistot. Ještě náročnější je situace u tlumičů hluku pro tyto prostory. Ty musejí mít speciální povrch, který eliminuje sprašování částic z tlumiče tak, aby se minimalizovalo riziko vniknutí nečistot do čistých prostor a zanášení koncových elementů, které by zkrátilo jejich životnost. Všechny naše tlumiče jsou konstruovány a zkoušeny podle německého předpisu VDI 6022 – je třeba dodržet požadavky jak na útlum hluku, tak i na čistotu prostředí. Bohužel spousta uživatelů a menších výrobců si tyto souvislosti neuvědomuje a v projektech a následně i na stavbách se tak setkáváme s výrobky, které by do takovýchto prostor rozhodně neměly být instalovány.

S jakými neobvyklými požadavky nebo specifikacemi se setkáváte?
Těch je celá řada. Buď to jsou malé projekty, zejména pro nízkoenergetické bydlení, ale i speciální dodávky pro technologické odsávání, nebo projekty velké – naše společnost je totiž vnímána jako spolehlivý dodavatel i pro projekty velkého rozsahu, který pro řadu menších výrobců znamená kapacitní problémy. Nejvýznamnějším aktuálním projektem jsou dodávky pro jednu z největších staveb v Evropě – AUDI Győr. Z dalších projektů většího rozsahu bych zmínil například projekt EUROVEA v Bratislavě a Forum Nová Karolina v Ostravě.

Trh TZB je propojen se stavebnictvím – pocítili jste pokles prodeje v uplynulých dvou letech s ohledem na ekonomickou recesi?

Jako většina firem v oboru jsme tento pokles také pocítili. Nebyl však způsoben poklesem výroby, ale výrazným snížením cen na trhu. Tento pokles obratu se nám naštěstí podařilo výrazně zbrzdit díky zvýšenému exportu výrobků, takže jsme nebyli nuceni přistoupit k propouštění zaměstnanců. V současné době patříme k významným zaměstnavatelům v regionu, počet zaměstnanců v tomto roce dosáhl téměř dvou set. Aktuálně řešíme spíše opačný problém v souvislosti s nárůstem produkce – v minulém roce jsme produkci zvýšili o deset procent, v tomto roce  dokonce o dvacet pět.

Co připravujete do budoucna?
Samozřejmostí je zkvalitňování našich služeb a rozšiřování výrobního portfolia s ohledem na požadavky zákazníků. Nicméně naším hlavním cílem je v současnosti dokončení softwaru pro výpočet útlumů tlumičů hluku, na kterém spolupracujeme s Fakultou stavební VUT v Brně. Jde o výpoč­tový program určený primárně pro projektanty vzduchotechnických systémů, který by měl významně usnadnit a zpřehlednit jejich návrh. Pro tento projekt bylo zásadní propojení praktických zkušeností z naší výroby, teoretických znalostí vědců z VUT a výsledného ověření výsledků měřením skutečných tlumičů v laboratořích Fakulty stavební. Dále připravujeme informační kampaň, v níž chceme odbornou i širší veřejnost informovat o nových trendech v oblasti energetických úspor potrubních rozvodů a změnách v legislativě. Samozřejmostí jsou pro nás také regionální aktivity, zejména podpora hodonínského sportu – podporujeme extraligový tým stolních tenistek SKST Mart Hodonín. Důležité jsou pro nás vzdělávací akce a aktivity jako například mezinárodní odborné konference pořádané na VUT v Brně či veletrh pracovních příležitostí JobFair v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Rozhovor připravila Petra Šťávová.

Foto: Mart, Passerinvest Group

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.