Nová tvář Slovenské národní galerie

Nová tvář Slovenské národní galerie

Rekonstrukce Slovenské národní galerie (SNG) v Bratislavě se posunula do další fáze. Architekti BKPŠ nedávno odevzdali vykonávací projekt celé rekonstrukce. Na tahu je Ministerstvo kultury SR, které připravuje tender na dodavatele stavby. Ten bude uskutečněn na základě vykonávacího projektu.

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AREÁLU SLOVENSKÉ NÁRODNÍ GALERIE
Místo: Riečna ulice, Bratislava – Staré Město
Investor: Slovenská národní galerie  
Autoři architektonického návrhu: Architekti BKPŠ, spol. s r. o.
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavol Paňák
Velikost pozemku: 8 709 m2

Tomu, že věci by se konečně mohly dát do pohybu, nasvědčují i vyjádření představitelů slovenské první výstavní scény, podle nichž je na podzim tohoto roku naplánováno přestěhování SNG do Hurbanových kasáren v Bratislavě. Návrh rekonstrukce od Architektů BKPŠ pochází z výsledků druhé soutěže z roku 2005.

Strategie přístupu
„Náš koncept vychází ze skutečnosti, že soubor objektů SNG je velmi heterogonní soubor staveb různých období – od barokní stavby Vodních kasáren přes neoklasicistické přístavby až po etapu architekta Vladimíra Dedečka z konce 70. let minulého století, která je však jen torzem původních představ,“ říká Ing. arch. Pavol Paňák z kanceláře Architekti BKPŠ. „Tyto různorodé struktury objektů jsme se pokoušeli organizovat a hierarchizovat, aby začaly vzájemně spolu fungovat. V rámci této strategie jsme se nesnažili o silné architektonické gesto. To už udělal Dedeček ve svém přemostění. Snažili jsme se spojit nádvoří, která vzájemně nekomunikovala a měla vliv na nekompaktnost a cizost areálu.“

Přemostění bude znovu opláštěno a ze strany nábřeží z něj bude průhled na řeku.

Další ambicí architektonického přístupu bylo to, aby se objekt stal pro lidi přátelský. Stávající struktura měla potenciál veřejné přístupnosti, bylo ji však zapotřebí odkrýt. K dispozici bude volně prostupný parter téměř v celém rozsahu areálu. Vstupenka bude potřebná až na prvním poschodí.

„Třetí strategie vycházela ze situování Národní galérie v blízkosti Hviezdoslavova náměstí,“ přibližuje Pavol Paňák. „Tam je největší koncentrace lidí, ale zároveň je náměstí obráceno ke galerii zády. Většinou se do galerie vcházelo jen z Rázusova nábřeží, ale my chtěli vytvořit spojení s Hviezdoslavovým náměstím. Odkryli jsme mrtvou fasádu bývalých Vodních kasáren, čímž jsme se dostali k ose historického křídla. Takovéto propojení bude zčásti umožněno přes novou pasáž pod administrativní budovou a v budoucnu i přes osu historického křídla. Přemostění bude znovu přepláštěno a ze strany nábřeží z něho bude umožněn průhled na řeku.“

Výstavní prostory získají atraktivní výraz.

Amfiteátr a knihovna
Modernizace areálu SNG se však neodehrává pouze na úrovni rekonstrukce. Architekti navrhli i nový obsah – depozitář za administrativní budovou na místě stávajícího kina. Nové kino se vybuduje v parteru nového depozitu.

Řez

Křídlo dnešní knihovny je jen torzem původního kompozičně-funkčního záměru Dedečkovy koncepce. Jeho pozice je spolu s prostorem amfiteátru potenciálem na rozšíření výstavních prostor.

„V takovéto pozici jsou nové expozice dispoziční součástí existujících výstavních okruhů historického objektu i přemostění,“ říká Pavol Paňák. „Zároveň ochozy a lávky prostorově souvisí s novou ústřední víceúčelovou výstavní halou. Prostor amfiteátru bude přestavěn na vnitřní dvoranu – výstavní halu s transparentní střechou. Velkými posuvnými skleněnými vraty je propojitelná se vstupními prostory do jednoho celku na uspořádání velkých akcí.

Nová SNG v kontextu okolní zástavby

ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
VIZUALIZACE, DOKUMENTACE: ARCHITEKTI BKPŠ

Komentáře