Kvalitní architektura pro děti
Galerie(7)

Kvalitní architektura pro děti

Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby a Cenu odborné poroty získala v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2013 Mateřská škola v Krásném Poli. Důvodem pro udělení cen bylo důsledné zdůraznění hodnoty kvalitního architektonického a výtvarného prostředí pro pobyt dětí, což je velkým přínosem ve výchovném procesu. Vysoce hodnoceno bylo především atypické řešení atria a jeho podhledu, dřevěná fasáda s atypickým podkladním roštem a maximální propojení interiéru s exteriérem.

Nová mateřská školka má jednoduchý čtvercový půdorys se třemi prostornými samostatnými třídami, vzdušnou jídelnou a otevřeným centrálním prostorem pro společné hry. Nosnou konstrukci tvoří kombinace zděného stěnového systému a rámové železobetonové konstrukce, které jsou založené na monolitických železobetoných pasech. Zastřešení atria je řešeno jako nosná příhradová ocelová konstrukce, krytá trapézovým plechem. Plochá jednoplášťová střecha nad celým objektem má krytinu z mPVC a doplněna je o plastové prosvětlovací světlíky.

Fasáda je tvořena kontaktním zateplením s izolací z minerálního vlákna, uzavřeným šedočernou fasádní fólií. Na tomto podkladu dobře vynikne barevný podkladní dřevěný rošt pro vrchní obklad z profilů Thermowood. Vodorovné dřevěné profily mají větší rozteče, díky čemuž je podkladní barevný rošt vidět. Tím se dětem odkrývají konstrukce budovy a hravou formou ukazují, jak školka funguje.

Jako otvorové výplně byla navržena kombinace základního vícekomorového hliníkového systému s vloženými dřevěnými EURO prvky. Umístěny jsou v různých výškových úrovních, takže děti vidí ven nejen v čase her, ale i v době odpočinku. Každá třída má samostatný vstup na vlastní venkovní terasu, určenou ke hrám za příznivého počasí.

Terasy mají dřevěné podlahy a nadkryty jsou dřevěnými pergolami s částečným zastřešením deskami PCA. Interaktivvně řešeny jsou i povrchy venkovních skladů hraček, které jsou pojaty jako tabule na kreslení s prostorem pro rozvoj dětské tvořivosti.

Na projektu se podílely společnosti Projekt Studio EUCZ a Hutní Projekt Ostrava, zhotovitelem stavby je společnost VS – Invest.

Marie Urbancová

Projekt Studio EUCZ