Kostel jako origami
Galerie(13)

Kostel jako origami

Kostel v Litomyšli je jako japonské origami. Autoři přiznávají vědomou inspiraci papírovou skládačkou při vytváření formy a zdůrazňují východní vlivy při tvorbě tohoto kostela. Ačkoli je stavba malých rozměrů, „sahá do nebes“ a jako symbolická cesta ubíhá do dálky.

Uvedený úryvek z Bible (Žalm 57,11) není náhodný. Celý citát se stal mottem tohoto objektu: „Pane, tvé milosrdenství sahá do nebes a tvá věrnost až k oblakům.“ Architekt Zdeněk Fránek opět předvedl, s jakým zaujetím tvaruje prostor. Nesnaží se budovat dílo, tvoří architekturu jako samostatnou osobnost. Když na stůl dostane téma, jeho motivy se pokouší rozpracovat do hloubky. Jde až na dno podstaty, aby na povrch vynesl nové poznání.

Kostel Sboru Církve Bratrské využívá principy starověkých a novověkých architektur spojené do jednoduchého konceptu sledujícího terénní konfiguraci. Nezapomíná ani na transformaci principů různých klasických kultur. „Zahloubením stavby do terénu jsme dosáhli optimální zvukové pohody a současně minimálního objemu,“ vysvětluje Zdeněk Fránek.

Domácí prostředí
Samotný interiér je výsledkem společných rozhovorů s architektem, výsledkem hledání optimálního řešení pro budoucí život sboru a jeho aktivity. Snahou bylo především vytvořit důstojné prostředí s ohledem na variabilitu (možnost využití na kulturní a vzdělávací akce ve městě). Interiér je řešen tak, aby nevelké komunitě nabídl příjemné domácí prostředí. Je jednoduchý, určený na dotvoření zelení. Exteriér, a tím i nosná konstrukce je z pohledového železobetonu, nechybí dřevěný či kamenný obklad.

Zděné konstrukce jsou realizovány z tvárnic Ytong, které se v projektu zvolily z několika důvodů. „Jejich velkou výhodou je nízká hmotnost, díky níž nevzniká zbytečné zatížení a zvětšování dimenzí hlavně monolitických železobetonových konstrukcí,“ říká architekt, který je s oblibou využívá i pro jejich velmi dobrou tvarovatelnost. S ní pracuje až do posledního momentu na stavbě. Tvarovatelnost je obsedantním motivem i dynamikou postupu vpřed. Projekt má sál pro přibližně 150 lidí, dvě víceúčelové klubovny a společenský vestibul s účelně zařízeným zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží je navržen byt pro kazatele sboru a jeho rodinu.

Otevřený prostor
Vzhledem k umístění stavby se při tvorbě exteriéru kladl důraz na jeho odolnost vůči vandalům. Použily se transparentní nátěry pohledového betonu, drátoskla a jemné mřížkoviny. Součástí je i zábrana proti vylezení na střechu novostavby. V Rakousku, ve Francii či v Řecku se dají najít místní kostely, které jsou otevřeny během celého dne. I proto bylo ústředním záměrem této stavby vytvoření moderního otevřeného prostoru pro poslech evangelia, ztišení a zastavení člověka.

Kostel v Litomyšli nabízí jasné odpovědi na otázky, co je to liturgický prostor či liturgie jdoucí ruku v ruce s moderním pojetím současného předního českého architekta jako tvůrce projektu. I z tohoto důvodu byla tvorba projektu dlouhodobější společnou prací týmu lidí, hledání a společného dialogu. Výsledek naznačuje, že cesta nebyla marná…

„Po staletí lidé stavěli kostely, které byly vyjádřením své doby, a tedy i příslušného architektonického stylu. Bohužel, v současnosti je velmi málo kostelů navržených jako architektura současná, moderní. Kostel pana architekta Fránka je příkladem, jak může moderní architektura vytvořit prostředí vhodné na církevní účely. Je to stavba spojená s přírodou, pokorná a vyrovnaná. Co může lépe splnit požadavky pro setkání věřících než budova, která byla vhodně koncipována nejen s profesionální kompetencí, ale i s láskou a pochopením?“
–>–>

KOSTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ
Místo: Moravská ul., Litomyšl
Investor: Sbor Církve Bratrské, Litomyšl
Generální projektant: Zdeněk Fránek Architect & Associates, s. r. o.
Architektura: Ing. arch. Zdeněk Fránek, Ing. Jiří Topinka, Ing. arch. Dana Raková, Jakub Hrbata
Interiéry: FAED, s. r. o.
Generální dodavatel:  První Litomyšlská stavební, a. s.
Zahájení výstavby: 10/2008
Ukončení výstavby: 8/2010
Zastavěná plocha: asi 490 m2
Obestavěný prostor: asi 2 940 m3
 Konstrukce, vnitřní nosné stěny, příčky: Ytong

TEXT: PET
Foto: STUDIO PETROHRAD, KAREL PONEŠ
Dokumentace: FRÁNEK ARCHITECTS
Eva Jiřičná, architektka, Londýn

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.