Galerie Šantovka Olomouc

Galerie Šantovka Olomouc

Olomoucké nákupní centrum Galerie Šantovka, jeden z největších stavebních projektů, které se v současné době v České republice budují, bude mít unikátní řešení odvodnění střech, odhlučněnou kanalizaci a rozvody teplé vody s využitím skelných vláken.

 V samotném srdci Olomouce, v bezprostřed­ní blízkosti historického centra města, vzniká na pozemcích bývalého továrního areálu Milo nové nákupní centrum Galerie Šantovka, které nabídne 46 000 m² pronajímatelných ploch s přibližně 180 obchodními jednotkami a 1 000 parkovacími místy. V centru Olomouce tak konečně vznikne moderní obchodní galerie výjimečné koncepce a kvality, přinášející život do míst, kam po léta Olomoučané neměli přístup. Návštěvníci zde najdou desítky obchodů s módními značkami, prodejny se sportovním zbožím, útulné kavárny a kvalitní restaurace, velký supermarket, služby pro veřejnost, multikino s 6 promítacími sály i bowlingovou arénu s 18 dráhami. Jde o jeden z největších stavebních projektů v ČR, který momentálně běží, s podobným rozsahem se v současné době mnoho staveb nerealizuje, maximálně dvě ročně. Investorem projektu je firma SMC Development, dodavatelem je Metrostav. Otevření obchodní galerie je naplánováno na podzim roku 2013.

Stavební práce na projektu byly zahájeny již v roce 2012. Část investičních nákladů přitom byla určena i na veškeré technologické rozvody objektu, které nejsou okem běžného návštěvníka viditelné, ale jsou schované v technologických šachtách, podhledech a chodbách. O to důležitější mají funkci a drží „při životě“ celé obchodní centrum. Společnost Wavin Osma jako dodavatel plastových trubních systémů pokryla celou škálu systémů pro zdravotnětechnické instalace – PPR a PPR Fiber systém pro rozvody teplé a studené vody, HT, odhlučněný systém SiTech a Skolan pro různé druhy vnitřních kanalizací, HDPE systém pro podtlakové odvodnění střechy a dešťovou kanalizaci v suterénech.

Unikátní řešení
Mezi výhody navrženého řešení patří vysoká bezpečnost z hlediska těsnosti u svařovaných systémů a snížené riziko hlučnosti u odhlučněných odpadních systémů. Významným přínosem je i fakt, že všechny plastové systémy pro ZTI jsou od jednoho výrobce.

Projekt má mnoho zajímavých technologických aspektů, například na vnitřní rozvody teplé vody je použit systém Fiber (PPR se skelnými vlákny), takže se díky menší teplotní roztažnosti tohoto potrubí nemusí řešit tolik kompenzací a sníží se i počet podpor (závěsů). Na podtlakový systém odvodnění střechy jsou zase použity celokovové střešní vtoky, které jsou prakticky nezničitelné jak v průběhu samotné realizace střešního pláště, tak i následně během provozu a pohybu na střechách a případné údržby střechy.

Z eventuálních alternativních řešení by u odvodnění střechy jako jiná varianta mohl sloužit gravitační systém, ale z hlediska složitosti objektů a počtu instalačních jader by jej pravděpodobně ani nešlo zrealizovat. U rozvodů vody je samozřejmě využití PPR logické, neboť zde příznivě působí většina klíčových faktorů, jako jsou cena, kvalita, pracnost a těsnost.

Odvodnění plochých střech
Podtlakový systém Wavin QuickStream PE nabídl pro realizaci efektivní řešení odvodnění všech plochých střech včetně střech obrácených a zelených. Ve fázi návrhu bylo pro projekt výhodné použití menšího počtu střešních vtoků, menších dimenzí potrubí celého systému, možnost vyhnout se problematickým gravitačním rozvodům o velkých dimenzích, vedení potrubí beze spádu, lepší koordinace s ostatními technologiemi, menší počet svislých svodů a možnost napojit se na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě. Další výhodou je samočisticí efekt v potrubí daný vyššími rychlostmi v celé instalaci. Předností tohoto systému je jeho vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti proti tradičnímu gravitačnímu systému. Zvýšené nároky jsou ale kladeny na hydraulický návrh, přesnost a kvalitu provedení systému.

Dešťové srážky dopadající na jednotlivé střechy objektů jsou odváděny podtlakovým systémem Wavin QuickStream PE za pomoci 181 kovových podtlakových střešních vtoků umístěných v různých skladbách střech, na které navazuje cca 3 150 m potrubí HDPE vedeného pod střešní konstrukcí, v podhledech, chodbách a instalačních šachtách. Dalších cca 1 100 m bude vedeno v suterénech v rámci navazujícího gravitačního systému. Systém samozřejmě doplňuje nespočetné množství tvarovek a systémových závěsných prvků zajišťujících pevné uchycení potrubí a správné řešení dilatací a vodních rázů, které na potrubí mohou působit. Celkové množství dešťových vod svedených ze střech podtlakovým systémem bude při návrhové intenzitě srážky dosahovat hodnoty cca 723 l/s. Wavin navrhl a zoptimalizoval systém tak, aby byl co nejefektivnější, plně funkční, kvalitní a přitom i cenově dostupný. Již při samotné pokládce střešních vrstev se vyplácí použití kovových střešních vtoků, neboť při pohybu a manipulacích na střechách by málokterý plastový vtok vydržel. Díky materiálu HDPE a možnosti jeho svařování jsou v celém systému eliminovány mechanické spoje (hrdla s těsněním). Spoje jsou trvale nerozebíratelné a při správném provedení stoprocentně těsné, což je pro dešťovou vodu optimální řešení. Pružnost materiálu a vysoká pevnost kvalitního sváru navíc zvyšují bezpečnost a funkčnost celého systému. Speciální systémové upevňovací prvky pro zavěšení potrubí, jeho pevnost, funkčnost a jednoduchost montáže dokreslují kompletnost navrženého řešení.

Pro poradenství spojené s návrhem, dodávkou i montáží tohoto systému a pro lepší celkovou podporu byly využívány i 3D grafické výstupy odvodňovacích větví, které zlepšily představu o konečném vzhledu rozvodů a částečně urychlily i montáž.

Více informací o Galerii Šantovka na www.galeriesantovka.cz.

Ing. Michal Runštuk
Foto: Wavin Osma a Galerie Šantovka

Autor působí ve společnosti Wavin Osma.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře