Dům symbolů
Galerie(8)

Dům symbolů

Na první pohled nápadná fasáda jednoho z domů v kampusu Drexel University je abstraktním přepisem chanukie, židovského devítiramenného svícnu. Je vyjádřen cihlou, která jako drapérie sestupuje z nebe až do ulice. Taková je podoba nového komunitního centra ve Filadelfii, navrženého architektem Saitowitzem, který do svého návrhu zakomponoval mnoho symbolů a významů.

Specifické vyložení dvojic cihel na fasádě rozmělňuje jinak tvrdou, pravidelnou osnovu zdiva bez vazby. Ve dne si tak hrají klouzající stíny s hlavním průčelím, v noci jej ovládnou světla ze svislých oken. Motiv vertikály svícnu je navíc podpořen chybějící římsou, a to i za prosklenými plochami. Čtyřpodlažní kvádr má velmi symetrické uspořádání s náznaky až klasicistní dispozice. Každé patro symbolicky vyjadřuje jednu vrstvu. Jak sami autoři uvádějí, v podzemí to jsou prostory obslužné, na ulici a v přízemí komunitní, v prvním patře vzdělávací, poslední podlaží je určeno bohoslužbám.

Kontrast nové a staré architektury

 Kontrast nové a staré architektury

Mezi čtyřmi sloupy

Jádro vymezují čtyři silné sloupy, na jejichž meziprostoru je postaven celý koncept. Centrální prostor tvořený velkým schodištěm, auditoriem, jasně udává směr spodním podlažím. Umožňuje pořádat zde rozličné činnosti, od setkávání až po přednášku nebo divadlo. Jeho multifunkční formát následuje i vstupní betonové schodiště. Nejsou však propojené přímo. Vstup a auditorium od sebe dělí velkoryse koncipovaný vestibul s širokým černým krbem. Ten je situován do čela, na místo, které by jinak sloužilo promítání, scéně či jako oltář.

Detail cihlové fasády

 Detail cihlové fasády

Vertikální rytmus

Samotné hlediště s dubovými povrchy působí prodyšně. Design otevřených podstupnic a rytmus bočních fošen a sloupků byl přímo odvozen ze vzorů na modlitebním šálu zvaném talit. Prostory kolem auditoria jsou věnovány zázemí, kancelářím, studovnám a vertikálním komunikacím. Za povšimnutí stojí, že v případě nutnosti lze obě přilehlá schodiště i výtah v hale uzavřít a skrýt za vnitřními, akustickými obklady. V zákrytu velkého schodiště je situována také jídelna s výhledem do klidného vnitrobloku.

Do centrálního prostoru je umístěno velkorysé schodiště.

 Do centrálního prostoru je umístěno velkorysé schodiště.

Pod nebem

Poslední patro se na rozdíl od zbytku domu chová dostředně. Je věnováno úkonům posvátným a oslavným. Po obvodě domu jsou rozmístěny tři modlitebny pro tři odvětví judaismu – ortodoxní, konzervativní a reformovaný. Střed tvoří „prázdný oltář“, čtvercová terasa s vepsaným kruhovým výřezem ve střeše, který má připomínat kopuli.

Kruhový výřez ve střeše symbolizuje kopuli.

 Kruhový výřez ve střeše symbolizuje kopuli.

Venkovní dlážděný dvoreček si klade za úkol propojovat, nebo alespoň připomínat propojení jednotlivých názorů v náboženství. V největší modlitebně je zároveň přítomna knihovna bejt midraš, studovna židovské tradice.

Modlitebna

 Modlitebna

Židovské centrum Drexel University

Místo: Drexel University, Filadelfie, USA
Architekt: Stanley Saitowitz, Natoma Architects
Spolupráce: Bohler Engineering (landscape)
Projektant: Stanley Saitowitz, Neil Kaye, Michael Luke, Steve Sanchez
Realizace: 2016

Řez

 Řez

 

TEXT: MICHAEL ŠVEC
FOTO: RICHARD BARNES, V2COM

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2018.