Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Diamantová loď v Antverpách se speciální fasádní konstrukcí Schüco

Diamantová loď v Antverpách se speciální fasádní konstrukcí Schüco

Z posledních projektů, na kterých se podílela významná britská architekta iráckého původu Zaha Hadid, byl mezi prvními dokončen Port House v Antverpách. Vertikální nástavba s renovací a přeměnou bývalé požární stanice v moderní hlavní sídlo úřadu antverpského přístavu spojuje staré s novým a je symbolem budoucnosti námořního obchodu.

Cílem bylo vybudovat nové úřední sídlo v antverpském přístavu, které bude zastávat hodnoty firmy jak interně pro 500 zaměstnanců z oblasti techniky a administrativy, tak externě na lokálním i mezinárodním trhu.

Potřeba nové kancelářské budovy pro přístavní úřad a přání udržet památkově chráněnou hanzovní budovu bývalé hasičské stanice na Mexico Island v antverpském Kattendijk doku vedly k veřejnému příslibu ze strany vlámského stavebního úřadu a antverpského přístavního úřadu, že výchozím zadáním soutěže bude ponechat původní objekt a transformovat ho. 

Port House v Anverpách: maják pro celý svět!
Port House v Anverpách: maják pro celý svět!
Port House v Anverpách: maják pro celý svět!

Společnost Zaha Hadid Architects se spolu s poradenskou firmou pro kulturní dědictví Origin intenzivně zabývala historií místa i samotné budovy. Rozhodnutí přiklonit se k vyvýšené nástavbě stávajícího objektu namísto sousedící přístavby vyplynulo z historické analýzy.

Návrh odkazuje na věž, původně zamýšlenou k budově v hanzovním stylu, která měla být jejím významným a z dálky viditelným znakem i orientačním bodem. K čemu tehdy nedošlo, bylo nyní naplněno skrze moderní nástavbu. Její signální efekt je referencí pro Antverpy jako „město diamantů“ a její tvar, podobající se trupu lodi, symbolizuje námořní obchod.

Stejně důležité pro návrh a zásadní pro rozhodnutí k vertikálnímu rozšíření byla podoba fasády staré hasičské stanice. Střízlivá hranatá solidnost stávajícího objektu kontrastuje s dynamikou zakřiveného pláště nové budovy, reprezentující princip samostatné plovoucí fasády jako organického objektu.

Diamant nebo loď? Městský a přístavní úřad vidí nový Port House jako symbol tradice obchodu s diamanty a lodní dopravy.
Diamant nebo loď? Městský a přístavní úřad vidí nový Port House jako symbol tradice obchodu s diamanty a lodní dopravy.

S citlivým odkazem na existující budovu a samotnou lokalitu nová struktura dokazuje, že není pouhou ikonickou dominantou, avšak že dokáže zapadnout do širšího kontextu. Nástavba působí jako příď lodi směřující k Šeldě, čímž celý objekt propojuje s řekou, na které byly Antverpy založeny.

Také vnitřní prostory novostavby svou dynamikou připomínají loď. Četné výhledy na přístav, město a řeku se naskýtají ze světlých místností s prosklenou panoramatickou fasádou. 

V obklopení vodou, prosklená fasáda nástavby vytváří dojem pohyblivých vln a reflektuje měnící se mraky a barvy na obloze. Výsledkem společné práce architektů, projektantů a techniků firmy Schüco je speciální hliníková fasádní konstrukce sestavená z trojhranných segmentů, která skrze ploché skleněné desky vytváří zdánlivě hladké křivky.

Většina trojúhelníkových prvků je transparentní, některé neprůhledné. Jejich precizní kombinace zajišťuje dostatečný přísun denního světla bez přebytečného slunečního záření. Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem nové nástavby a zprostředkovává exkluzivní výhledy do okolí.

Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.
Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.
Nové sídlo úřadu antverpského přístavu je výsledkem působení tří prostorových elementů: původní památkově chráněné budovy, betonového mostu a vertikální nástavby.

Bouřlivý zvlněný vzhled zdůrazňují ploché fasádní spoje na jižní straně, které postupně přecházejí v 3D ztvárnění na severu. Novostavba působí jako transparentní celek, jehož povrch se mění s intenzitou denního světla. Podobně jako rozbouřené vody okolního přístavu, odráží fasáda proměnlivé světelné podmínky. 

Tíha nového objektu se opírá o jeden betonový sloup uprostřed atria a další vpředu budovy.
Tíha nového objektu se opírá o jeden betonový sloup uprostřed atria a další vpředu budovy.

Vnitřní nádvoří hasičské stanice bylo opatřeno prosklenou střechou a přeměněno na recepci objektu Port House. Z tohoto centrálního atria mohou návštěvníci vstoupit do veřejné čítárny a knihovny, umístěné v upravené dřívější hale s hasičskou technikou.

Panoramatické výtahy poskytují přímý vstup do nové nástavby skrze vnější betonový most mezi původní zástavbou a rozšířením a nabízejí krásné výhledy. Požadavek přístavního úřadu na kanceláře s vysokou komunikační hodnotou byl naplněn skrze prostory typu restaurace, konferenční místnosti a auditoria, které se nacházejí uprostřed horního podlaží stávajícího objektu a ve spodním podlaží novostavby. 

Port House je těsným pojítkem mezi městem a přístavem – tato vazba je patrná i skrze vnitřní pohledové osy.
Port House je těsným pojítkem mezi městem a přístavem – tato vazba je patrná i skrze vnitřní pohledové osy.

Navzdory výzvám k integraci nové budovy k památkově chráněnému objektu se podařilo dosáhnout udržitelného designu ve vysokém standardu. Energeticky efektivní ztvárnění získalo v rámci environmentální certifikace BREEAM hodnocení „velmi dobrý“. Geotermální systém čerpání vody z 80 m pod zemí do více než 100 lokací v budově slouží k topení i chlazení. V původní budově je použit systém chladících nosníků a u novostavby pak chladících stropů.

Tlakové splachovače a detektory pohybu na toaletách snižují spotřebu vody, systémy automatizace a optimalizace sluneční kontroly zase minimalizují potřebu umělého světla. Pozice u řeky rovněž napomohla k udržitelné výstavbě, neboť bylo možné přepravovat materiál a stavební komponenty po vodě přímo na staveniště. 

Nový Port House v Antverpách je příkladem citlivého zpracování historického odkazu a potřeb dané lokality ve spravedlivém měřítku. Zároveň sebevědomě míří do budoucnosti.

Speciální fasádní konstrukce – společné dílo architektů, projektantů a zástupců Schüco – dodává novostavbě unikátní tvar a povrch.
Speciální fasádní konstrukce – společné dílo architektů, projektantů a zástupců Schüco – dodává novostavbě unikátní tvar a povrch.
Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.
Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.
Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem budovy, jejíž transparentní povrch se mění v závislosti na intenzitě denního světla.

Řezy a nákresy: Zdroj Zaha Hadid Architects

Řez, měřítko 1:1200
Řez, měřítko 1:1200
Situační plán, měřítko 1:6000
Situační plán, měřítko 1:6000

Detaily projektu:

Název projektu: Port House
Místo: Antverpy, Belgie
Klient: Úřad antverpského přístavu, Belgie
Architekt a design: Společnost Zaha Hadid Architects (ZHA), London UK
Stavbyvedoucí: Bureau Bouwtechniek, Antwerp, Belgium
Strukturální plánování: Studieburo Mouton Bvba, Ghent, Belgium
Energetická technika: Ingenium Nv Acoustic, Bruges, Belgium
Akustika: Daidalos Peutz, Leuven, Belgium
Restaurátorské poradenství: Origin, Brussels, Belgium
Fasádní konstrukce: Groven+, Liège, Belgium, jedná se o speciální fasádní konstrukci ze systémů Schüco
Plochy: stávající objekt: 6 600 m2, novostavba: 6 200 m2
Výzva / soutěž: 2007
Dokončení: 2016

Fotodokumentace: Zdroj Schüco International KG

ZDROJ: PR článek společnosti Schüco CZ