Přednosti a úskalí brownfieldů

Přednosti a úskalí brownfieldů

Developeři se sice do revitalizace brownfieldů příliš nehrnou, ale výjimky se najdou. Společnost Eube, která působí v mimopražských regionech, plánuje v Hradci Králové revitalizovat areál bývalé koželužny v Kuklenách, v Pardubicích zase areál kasáren Hůrka. O tom, proč se rozhodli jít cestou revitalizace, jsme hovořili Allanem Jírkem, členem představenstva společnosti.


Co vede vaši firmu k zájmu o bývalou koželužnu a kasárna?
Areál bývalé koželužny v Hradci Králové se nachází na frekventovaném místě v širším centru města. Jedná se tak o velmi cennou lokalitu, která umožní vytvořit kvalitní rezidenční projekt s kompletní infrastrukturou a snadnou dostupností. Při výběru nás také oslovila architektura původní továrny, která vznikla na konci 19. století. Naším cílem při revitalizaci tohoto území je propojení velmi zajímavé architektury starého továrního objektu s požadavky na moderní a netradiční pojetí rezidenčního centra.

V případě projektu bývalých kasáren v Hůrkách v Pardubicích se jedná o kompaktní lokalitu 12,5 hektaru na kraji města, v bezprostřední blízkosti lesa a řeky Labe. Místo je ideální pro výstavbu rezidenčního projektu. Osloví především klienty, kteří preferují bydlení zasazené do klidného prostředí se širokou nabídkou možností pro sportovní a relaxační vyžití. Součástí centra navíc bude velmi rozsáhlá síť obchodů a služeb.

Není jednodušší stavět na zelené louce?
Obecně se dá říci, že oba segmenty developmentu – brownfieldy a greenfieldy – mají své výhody i nevýhody. V posledních letech rozsáhlá výstavba způsobuje stále větší nedostatek vhodných volných ploch. Rekultivace a revitalizace brown­fieldů se tak pravděpodobně stává jednou z posledních možností jak stavět i ve velmi atraktivních lokalitách, včetně městských center.

Postupujete metodou zbourat a vybudovat nové, nebo využijete stávajících budov?
Areál bývalé koželužny v Hradci Králové budeme rozhodně rekonstruovat. Architektura průmyslové továrny je velmi zajímavá a my se budeme snažit zachránit ty nejcennější ze stávajících budov.

V případě bývalých kasáren v Pardubicích plánujeme původní objekty zbourat. Jejich využitelnost není myslitelná a ani účelná.

Získáte na revitalizaci nějakou podporu?
Zatím jsme o to nepožádali a domnívám se, že tak ani neučiníme. Nabídka dotačních programů pro soukromé investory je velmi omezená.

Jak je to se starými ekologickými zátěžemi, o ty se někdo postará?
V případě, že při revitalizaci narazíme na ekologickou zátěž, odstraníme ji na vlastní náklady.

Původní využití pozemku většinou nekoresponduje s představou investora o budoucím využití území. Tento nesoulad většinou způsobuje nutnost změny územního plánu, což značně prodlužuje dobu přípravy a následnou revitalizaci území. V případě ekologických zátěží se jedná o nedostatečné informace o rozsahu kontaminace postiženého území.

Co brání většímu zájmu developerů o staré průmyslové areály? Jaká jsou největší úskalí revitalizace ?
Hlavními překážkami jsou: čas nutný pro změnu územních plánů, nedostatečné zmapování starých ekologických zátěží a s tím související riziko neúměrného navýšení investičních nákladů, mnohdy nevyužitelné objekty, nedostatečná podpora (dotační programy) při revitalizaci těchto areálů.

(lz)
Foto: archiv společnosti Eube, a. s.