Palmovka Jihlava: nový život průmyslového areálu
Galerie(20)

Palmovka Jihlava: nový život průmyslového areálu

Chátrající vile z roku 1912 a staré výrobní hale v areálu firmy Jihlavan nedaleko centra Jihlavy vdechli Mjölk architekti nový život. Základním principem rekonstrukce bylo nalezení starých skrytých kvalit a jejich doplnění současným designem tak, aby komplex vyhovoval provozu moderní administrativní budovy a školicího centra.

Klient s architekty ze studia Mjölk spolupracoval již při návrhu a stavbě vlastního domu. A protože měl s nimi dobré zkušenosti, obrátil se na ně i tentokrát se zadáním rekonstrukce industriální stavby. Součástí zakázky bylo vypracování komplexní projektové dokumentace od počáteční studie až k dílenské dokumentaci pro výrobu interiérových prvků. „Už ve chvíli zahájení práce na studii bylo jasné, že času nebude nazbyt. Projekt jsme začali zpracovávat na podzim v roce 2011, a protože byl kandidátem na získání evropských dotací, měl celý přípravný proces rychlý spád. Stavba probíhala od vydání stavebního povolení dvanáct měsíců, včetně vybavení interiéru autorským nábytkem. Kolaudace se konala po dvou letech od první schůzky nad studií,“ popisují architekti, kterým se tak podařilo dovést projekt od návrhu ke kolaudaci za 104 týdnů.

Původní artefakty ožily

Stav objektu před rekonstrukcí byl velmi špatný. „Kvality staré vily s výrobní halou byly zaneseny mnoha vrstvami z dob, kdy patřila do areálu továrny na výrobu součástek do letadel, říkají autoři. Odstrojováním vrstev sádrokartonů, omítek a koberců se začaly objevovat zbytky původních materiálů, které se architekti snažili v projektu znovu oživit. V interiéru proto najdeme repasované industriální lampy nebo nábytek vyrobený z původních dřevěných podlah. Také další interiérové prvky – stoly, knihovny i lustry – navrhovali architekti sami. Součástí interiéru vstupního loby je i výtvarná instalace simulující atmosférické jevy od Richarda Loskota. „Instalace vznikla na základě námi organizované soutěže, které se účastnilo okolo dvacítky umělců, grafiků i architektů. Díky soutěži jsme našli několik dalších talentů, se kterými bychom chtěli při první příležitosti navázat spolupráci,“ říkají architekti.

Architektonický koncept

Do areálu se vstupuje ze Znojemské ulice. Garáže vznikly redukcí a úpravou původní ocelové haly. Do budovy se vstupuje po lávce, která přemosťuje původní nájezdovou rampu k průjezdu. Jelikož je průjezd využit jako další komerční prostor, stala se z původní nájezdové rampy malá zahrádka osazená divokou trávou. Vstupní loby s recepcí funguje jako křižovatka jednotlivých provozů, a také multifunkční setkávací prostor. Vstupní prostor sousedí prosklenou stěnou se školicí halou, kde může návštěvník nahlédnout přímo do procesu vstřikování plastů. Na loby v přízemí navazují toalety, jednací místnost a kancelářské prostory. V zaskleném průjezdu přemostění propojilo dříve oddělené prostory. Schodiště z lobby vede do druhého patra, kde vznikl vybouráním původních příček otevřený kancelářský prostor s návazností na nově přistavený objem kuchyňky, venkovní kryté terasy a toalety. Do budoucna se v tomto patře uvažuje o využití půdy jako prostoru k obchodním schůzkám. Průchodem kancelářemi se lze dostat na druhé schodiště, které vede do podkroví.

Dotace, radost či starost?

Na počátku spolupráce jsme se s klientem domluvili, že se pokusíme o získání finanční podpory z fondů EU. Školící centrum pro kvalifikaci techniků strojů na vstřikování plastů se zdálo být ideálním kandidátem na získání peněz. Bohužel už byl tento zdroj peněz v době žádosti vyčerpaný a tak se dotační cíl měnil v poslední chvíli na program Nemovitosti /dílna pro opravování, testovaní a upgradeování tvarovacích strojů/. Ten se nakonec ukázal jako vhodnější, jelikož svým zaměřením na brownfieldy přesně naplňuje funkční podstatu areálu. Z našeho pohledu jsou dotace EU zajímavým iniciačním motivem technologického rozvoje, vzniku nových pracovních pozic a posílení lokální ekonomiky, ale úspěšnost v globálním měřítku je velmi diskutabilní. Máme na mysli vysoký počet projektů šitých „na míru“ dotačním programům pouze za účelem obohacení jednotlivých participujících subjektů. Nutno podotknout, že se v tomto případě jedná účelově vynaložené finanční prostředky. Harmonogram daného dotačního titulu vyvolával po celou dobu poměrně nepříjemný časový tlak. Naštěstí v průběhu projekce a realizace nedošlo k větším chybám, které by měly dopad na celkovou kvalitu stavby, ale časová pohoda ve fázi návrhu stavby a interiérů by naši práci značně zpříjemnila. Jedním z hlavních důvodů úspěchu celého projektu byl v tomto případě také fakt, že je klient vynikající projektový manažer, který dokázal ustát všechny problémy, které byly se samotnou stavbou spojené.

Palmovka Jihlava

Investor: MP Plastics, s. r. o.
Architekt: Mjölk architekti
Projektant: Mjölk architekti
Generální dodavatel: Sebapol, s. r. o.
Dodavatel interiérových prvků: Alois Šuhaj truhlářství
Doba výstavby: 12 měsíců
Kolaudace: červenec 2013
Užitná plocha: 1300 m2
Rozpočet: 16 mil. korun

Technické údaje

Svislé konstrukce:
Vila: stávající zdivo CP, izolované EP
Hala: stávající ŽB konstrukce s výplňovým zdivem Porotherm, panely Kingspan s vnější fólií PVC
Střešní přístavba: dřevěná konstrukce, modřínová fasáda

Vodorovné konstrukce:

Vila: původní trámové stropy
Hala: stávající ŽB konstrukce
Střešní přístavba: dřevěná konstrukce

Střechy:

Vila: původní krov s nadkrokevním prkenným záklopem, izolací a plechovou střechou
Hala: stávající ŽB konstrukce, izolace EP, PVC fólie
Střešní přístavba: dřevěná konstrukce, izolace minerální vatou, a PVC fólie

Podlahy:

Technické a frekventované úseky: leštěný beton
Kanceláře: dřevěná dubová podlaha
Horní kuchyň: polyuretanová podlaha

-kak-
Foto: Alexander Dobrovodský, Roman Dobeš