Bytový dům na Barrandově
Galerie(9)

Bytový dům na Barrandově

Není překvapení, že jedna z posledních realizací Pavla Hniličky, autora v urbanistické studii Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (2005) vyniká kromě jiného tím, jak důmyslně a úsporně využívá zastavěnou plochu. Realizace domu, v jehož interiéru jsou celkem čtyři mezonetové byty, vznikla na místě původního staršího domku, jehož užitná plocha byla pouze čtvrtinová oproti stávajícímu efektivnímu řešení.Pavel Hnilička (1975) pracuje ve společném atelieru Císler Architekti s Ondřejem Císlerem od roku 2003. Programovým mottem architektů je přitom koncept tzv. „krásného stavění“ směřující k nadčasovosti a k výtvarně dotaženému výrazu domu a to jak uvnitř, tak navenek. Pavel Hnilička se ve své dosavadní práci zabýval různými architektonickými tématy od interiéru až po sídelní celky. V minulém roce například dokončil projekt terasového domu v Košířích a rekonstrukci a dostavbu vily v Roztokách (společně s O. Císlerem).

O rok dříve dokončený projekt bytového domu V Zálesí na pražském Barrandově navrhoval Pavel Hnilička společně s Veronikou Hamšíkovou. Všechny tyto projekty různých typů kontextuálně odlišných bytových domů spojuje především snaha architektů o zhuštění obytné plochy a promyšlené spojení s prostorem zahrady. Řešení bytového domu v Praze na Barrandově vysvětluje Pavel Hnilička ve své autorské zprávě:

„Hlavní ideou projektu je nabídnutí možnosti rodinného bydlení s vlastní zahradou a přímým vstupem z venkovního prostoru analogicky k bydlení v rodinném domě, který je snem většiny populace. Na rozdíl od masové výstavby kolonií rodinných domů, které mají neblahý vliv na fungování města, krajiny, infrastruktury a sociálních vazeb, je cílem kompaktního rodinného bydlení nabídnout výhody bydlení s daleko nižšími nároky na spotřebu ploch, a tím i zmírnit ekologické dopady, které s sebou kobercové zástavby rodinných domů přináší.

Zahrada je zde pojata spíše jako rozšíření bytu, jako další pokoj, který je venku. Dům je členěn na čtyři mezonetové byty o cca 125 m2. V 1. NP je vždy hlavní obytný pokoj s kuchyňským koutem a vstupem na zahradu velkým posuvným oknem. Dále je v 1. NP vstupní hala a servisní místnosti. Ve 2. NP jsou umístěny ložnice a koupelna. Ve 3. NP je ještě jeden pokoj s koupelnou a velká terasa s výhledem do krajiny. 3. NP tvoří tzv. ustupující patro s tím, že se horní terasy střídavě otáčejí na západ a na východ.

Tím dům působí odlehčeně a charakterově zapadá do okolní vilové zástavby. Na místě stál původně rodinný domek o užitné ploše zhruba 120 m2. Jeho zbořením a stavbou nového domu při zachování kvality bydlení tak stoupla hustota osídlení čtyřikrát!

Tvar domu je určen rovnoběžkami k ulicím V Zálesí a Pod Třešněmi. Dům tak utváří přirozený roh komunikací a logicky navazuje na urbanistickou strukturu, protože každá stavba svým tvarem a umístěním významově přesahuje hranice pozemku a zásadně ovlivňuje venkovní veřejný prostor. Hmota domu je tvarována podélně, v západovýchodní orientaci, která nejlépe vyhovuje bydlení. Východní strana zajišťuje vstupy do bytů a parkování pod přístřeškem. Západní strana potom v mírném odklonu od sousedního domu (opět rovnoběžně s uliční čarou) navazuje na zahrady vzájemně dělené živým plotem a přímo u domu krátkou dělicí stěnou dodávající intimitu venkovním terasám. Vstupy do bytů jsou zastřešené s uzamykatelnými kójemi pro ukládání kol a kočárků.

Dům je nepodsklepený, je založený na základových pasech z prostého betonu. Zdivo je cihelné systémové z keramických dutinových tvárnic Protherm. Nosné obvodové zdivo je bez dodatečného zateplení z tvarovek P+D 440 Si (U = 0,24 W/m2K) pouze s tepelněizolační omítkou. Mezibytové stěny jsou vyzděny z tvarovek AKU RZ 240.

Stropní desky jsou železobetonové monolitické, stejně tak zalamovaná schodiště do 2. NP, zatímco schodiště do 3. NP jsou schodnicová dubová. Dřevěné bíle lakované dveře jsou osazeny do ocelových zárubní se stínovou drážkou a splývají tak s bílými stěnami, které doplňuje masivní dubová podlaha a dřevěná smrková okna. Každý byt je samostatně vytápěn plynovým kotlem. Z vnějších pohledů se uplatňuje barva fasády, která zvýrazňuje krystalický tvar domu a materiál pozinkovaných ocelových profilů v kombinaci s drátosklem.“ 

(red), Pavel Hnilička
Foto: Ester Havlová