Bydlení na dobré adrese v centru Košic
Galerie(12)

Bydlení na dobré adrese v centru Košic

Celkem 42 nízkoenergetických bytů je nyní těsně před dokončením v centru Košic. Obytný komplex se nachází na Garbiarské ulici, kde tvoří uzavřený areál se vstupem pro pěší z Garbiarské ulice a vjezdem pro auta z opačné strany. Areál je situován uprostřed ulice, čímž je chráněn před hlukem z okolních rušných bulvárů, ale současně zajišťuje snadnou dostupnost dopravního spojení a občanské vybavenosti.

Areál tvoří dohromady tři objekty. Dvě původně dvojpodlažní cihlové budovy jsou zrekonstruované a jsou na nich provedeny nástavby, s přístavbami výtahů. Uliční dům má nyní 4 podlaží a dispozičně je tvořen 3 čtyřpokojovými a 6 třípokojovými byty, které v parteru doplňuje denní kavárna. Dvorní objekt má 5 podlaží, ve kterých se nachází celkem 33 malometrážních bytů, buď dvoupokojových nebo třípokojových. Jedinou novostavbou je pak dvoupatrový parkovací dům s 28 parkovacími místy. Pro parkování ostatních obyvatel jsou určeny zpevněné plochy v areálu.

Investor, košická firma Izola, s. r. o., má za sebou více než 23 let zkušeností ve stavebnictví, které zužitkovala právě při výstavbě tohoto komplexu, například použila nejnovější technologie, tak aby náklady na bydlení byly úsporné. Celý projekt je řešen jako nízkoenergetické bydlení energetické třídy A, které vyhovuje požadavkům normy platné po roce 2020.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné – původní podlaží z pálených plných cihel, nástavby z cihel lehčených. Obvodový plášť pak doplňuje kontaktní zateplení Baumit s tepelnou izolací Nobasil tl. 200 mm. Plochá střecha je zateplená izolací tl. 300 až 500 mm, na které je krytina z polyolefinové fólie. Kvůli úspoře stočného je dešťová voda sváděna do vsakovacích studní. Energetickou bilanci vylepšují, kromě nadstandardních tepelných izolací, i kvalitní okna s izolačními trojskly. Vytápění uličního domu je řešeno plynovou kotelnou doplněnou o elektrický kotel, dvorní objekt je vytápěn tepelným čerpadlem voda-voda s elektrickým dohřevem. Novostavbu garážového domu tvoří železobetonový skelet s provětrávaným obvodovým pláštěm z pletiva.

Architektonické i technické řešení komplexu zaručuje budoucím obyvatelům nejen příjemné a ekonomické bydlení, ale také bezpečnost a intimitu uprostřed městského centra.

Marie Urbancová