Bubeneč Gardens: Inteligentní bydlení s vertikální zahradou
Galerie(3)

Bubeneč Gardens: Inteligentní bydlení s vertikální zahradou

Nové technologie a inteligentní systémy pomáhající příjemnému bydlení, jaké jsme mohli obdivovat ve vizionářských sci-fi filmech, se pomalu stávají standardem. V pražské čtvrti Bubeneč vyroste dokonce dům s několika inteligentními bytovými jednotkami, navíc v pasivním standardu. Jeho charakteristickým rysem bude pojetí fasády jako vertikální zahrady.

Bubeneč je pro developery atraktivní lokalitou s dobrou dostupností, která poskytuje dostatek zeleně i služeb. Proto zde vzniká mnoho projektů určených i pro náročnou a movitou klientelu, která je ochotná za bydlení v prestižní čtvrti připlatit. Ani investor projektu v Rooseveltově ulici – společnost Oesterreicher & spol. – se netají tím, že chce oslovit právě takové zákazníky, kteří touží po bydlení v žádané lokalitě blízko centra, a přitom v kontaktu s přírodou. Projekt se totiž nachází v těsném sousedství parku ­Willyho Brandta, který je branou do lesoparku Stromovka. Stavba podle projektu architektů Jakuba Masáka a Josefa Smoly vyroste na svažitém pozemku, kde stávala chátrající vila. Oproti původnímu objektu bude bytový dům odsunut z nejednotné uliční čáry a uvolní tak reprezentativní nástupní prostor před jižní fasádou se stromořadím po obou stranách.

Dům vyroste na eliptickém půdorysu, lehce pootočený západním směrem. Jeho symetrický oblý tvar s vegetačním pláštěm v kombinaci s reprezentativní fasádou s kamenným obkladem do ulice je prolomen pouze částečně zapuštěnými terasami a vystupujícími částmi arkýřů. Ze západní, jižní a východní strany bytového domu je zapuštěný anglický dvorek. V místě vstupu do domu bude anglický dvorek přemostěn. Eliptický tvar a vegetační plášť opticky zmenšují obestavěný prostor a integrují dům do parkové zeleně. Zeleň se uplatní i na plochých střechách.

Zelená nejen fasáda
Dům zahrnuje kromě sedmi bytových jednotek, které se svou velikostí pohybují od 170 do 560 čtverečních metrů, také komfortní vybavení – bazén, saunu, fitness a 19 garážových stání. Je navržen s velmi nízkou energetickou náročností s využitím obnovitelných zdrojů energie. Použijí se zde tepelná čerpadla, solární ohřev vody nebo větrné turbíny. Dále zde bude fungovat systém rekuperace, založený na principu zpětného získávání tepla.

Díky těmto technologiím bude budova splňovat standardy pro pasivní domy, potvrzené ještě národním certifikátem SBToolCZ (Sustainable Building), který posuzuje vazby stavby na životní prostředí, sociálně-kulturní aspekty a také ekonomickou stránku. Ekologickou stránku projektu podpoří i instalace inteligentních řídicích systémů vytápění, větrání či osvětlení. Například automatický systém žaluzií zajistí příjemné vnitřní prostředí podle pohybu slunce a ročního období. Systém může například majitele bytu upozornit na otevřená okna či umožní vypnutí všech světel z jednoho místa. Další individuálně volené možnosti inteligentního bytu dovolí vytvořit určitou atmosféru pro daný okamžik – majitele bytu ráno probudí oblíbená hudba, odpoledne se jedním kliknutím ocitne třeba v kině – změní se osvětlení a zasunou se žaluzie. Vítejte v budoucnosti!

BUBENEČ GARDENS
Místo: Praha 6 – Bubeneč
Autor: Jakub Masák, Josef Smola
Investor: Oesterreicher & spol.
Realizace: 3. čtvrtletí 2013

TEXT: KATEŘINA KOTALOVÁ
VIZUALIZACE: OESTERREICHER & SPOL

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.