stavební povolení

Žádost o stavební povolení bude složitější a dražší

V případě podání žádosti o stavební povolení podle nového zákona by měl stavebník počítat s tím, že dokumentace bude muset být podrobnější. Žádost tedy bude i finančně náročnější. Ne vždy by tak nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení mohly povolování zrychlit.

Jak uvedl předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Robert Špalek, s využíváním nového informačního systému sice žádný problém neměl, všechny rozpracované projekty se ale snažil stejně jako většina jeho kolegů podat na stavební úřad do 30. června, aby povolovací proces byl ještě podle starého stavebního zákona.

„Celkový balík dokumentace, který stavebník potřeboval podat podle starého stavebního zákona, byl menší než ten, který bude potřebovat po 1. červenci. Proto bude u již rozpracovaných zakázek nutné upravit smluvní vztahy. Nezapomeňme na to, že některé dotčené orgány budou nyní ověřovat i dokumentaci pro provádění stavby. Před tímto ověřením ale nelze stavbu zahájit. Nemyslím si tedy, že vždy dojde ke zrychlení povolovacího řízení,“ řekl.

Úřady jsou zavaleny žádostmi

Zlepšit by se do budoucna podle něj měla informovanost o to, jakou projektovou dokumentaci do systému nahrávat. Nový stavební zákon počítá s přechodným obdobím do poloviny roku 2027, do kdy bude možné podávat žádosti podle starších předpisů. Přechodová ustanovení ale podle Špalka práci projektantům nijak neusnadňují.

Pro stavební úřady v současnosti podle Špalka nejsou překážkami komplikace spojené s nově zavedeným informačním systémem, ale to, že se budou muset potýkat s návalem papírových žádostí podaných před 1. červencem. Zvýšený počet žádosti podaných starým způsobem eviduje řada úřadů v České republice. Podle Špalka tak činili hlavně stavebníci, kteří si budoucím postupem nebyli jistí.

Nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení pro pozemní stavby, jako jsou bytové či rodinné domy, začal platit od pondělí 1. července. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace bude on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech – Portálu stavebníka pro občany a Informační systém stavebního řízení pro úředníky.

Novela zavedla například jedno stavební řízení, a zrušila tak duální povolování řízení územního a stavebního. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka, nastaví se také lhůty pro vyřízení povolení. Stavební řízení bude pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Současně s novelou nabylo v platnost i šest nových prováděcích vyhlášek. Ty ruší například některé zastaralé technické parametry na výstavbu a upravují způsob vypracování dokumentace.