Většina firem počítá pro příští rok se stejnou plochou kancelářských prostor

Většina firem počítá pro příští rok se stejnou plochou kancelářských prostor

Podle druhého vydání výročního průzkumu trhu Skanska Office Index počítá většina dotázaných společností se stejnou plochou kancelářských prostor. Průzkum dále odhaluje rozdíly ve vyspělosti přístupu k otázkám ochrany životního prostředí. V České republice se například 59 % respondentů domnívá, že ekologická deklarace by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory.

Budoucí kancelářský prostor
Celkově více společností předpovídá, že za rok budou potřebovat stejný kancelářský prostor. Ve větší kancelářský prostor věří méně společností, a to zejména v Polsku, kde s většími kancelářskými prostorami počítá 33 % firem proti loňským 51 %. V České republice je tento ukazatel 20% oproti 31% v loňském roce. V Maďarsku byl tento ukazatel dle letošního průzkumu pouze o 3% nižší, spadl z 27% na 24%. 68 % firem v ČR počítá za rok se stejným počtem zaměstnanců.

Rozvržení kancelářských prostor
Současné rozvržení kancelářského prostoru ve firmách představuje pestrou směs jednotlivých místností a otevřeného kancelářského prostoru (open office space). V České republice jsou jednotlivé místnosti častější (42 %) než v Maďarsku (17 %). Maďarsko má největší podíl otevřeného kancelářského prostoru (37 %) proti Polsku (16 %) i České republice (15 %).

Důležité faktory pro pronájem nových kancelářských prostor
Pro respondenty v České republice jsou výdaje za energie druhým nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr kanceláří hned za hlediskem, zda prostory přispívají ke spokojenosti a dobrému pracovnímu prostředí zaměstnanců. V Maďarsku je tento faktor  třetí a v Polsku až šestý nejdůležitější. Rozdílná váha přikládaná výdajům za energie při výběru nových kancelářských prostor ukazuje na rozdíly v přístupu k otázkám ochrany životního prostředí a posuzování kvality kancelářských prostor v jednotlivých zemích.

Ekologická zodpovědnost
79 % dotazovaných v České republice se domnívá, že ekologicky zodpovědná budova by měla mít sníženou spotřebu energie. Pro více než polovinu je také důležité využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologicky šetrných materiálů a dostupnost linek veřejné hromadné dopravy. 53 % firem v ČR uvádí mezi realizovanými opatřeními v oblasti snižování ekologického dopadu třídění odpadu, 14 % energeticky úsporné formy vytápění a 10 % sníženou spotřebu energie. Z průzkumu jasně vyplývá, že společnosti začínají klást velký důraz na realizaci ekologických opatření.  

Ekologická deklarace
Více než polovina respondentů v České republice (59 %) se domnívá, že ekologická deklarace (jako certifikace GreenBuilding) by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory. Třetina českých a polských firem by si připlatila za prostory v kancelářské budově s certifikací programu GreenBuilding, v Maďarsku jen 23 % firem.

Fakta o deklaraci GreenBuilding

  • GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který byl spuštěn počátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách.
  • Certifikovaná budova musí splňovat podmínku alespoň 25% úspory energie oproti energetickým normám dané země.

Letos získala certifikaci programu GreenBuilding administrativní budova Nordica Ostrava. Je to prvenství nejen pro společnost Skanska Property, ale i pro celou Českou republiku.

„Naší snahou je být předním zeleným developerem a stavitelem na našich domovských trzích, a proto se aktivně podílíme na projektech úspory energie. Naše kancelářská budova Nordica Ostrava jako první v České republice získala certifikát GreenBuilding za energetickou úsporu. Na základě výpočtů ČVUT spotřebovává o 30 % méně energie, než vyžadují české normy. Nordica a všechny naše budoucí projekty v České republice budou šetřit energii – naším plánem je, aby do roku 2010 všechny naše kancelářské projekty šetřily až 40 % energie proti českým normám,“ prohlásil ředitel Skanska Property Czech Republic Rikard Henriksson, a dodává: “Kanceláře s certifikací programu GreenBuilding navíc nejsou dražší než standardní kancelářské prostory a pro nájemce to opravdu neznamená žádné náklady navíc, jen úsporu na účtech za energii. Jediná otázka, kterou by tedy nájemce měl mít, zvlášť nyní v době globální finanční krize, je – proč nemít kancelář v budově s certifikací GreenBuilding? Vzdělávání našich nájemců o možnostech úspory energie je pro nás klíčovou prioritou, na kterou se v blízké budoucnosti zaměříme.“ 

Fakta o průzkumu Skanska Office Index 2008:

  • Účelem průzkumu je shromáždit informace o potřebách průmyslu a názorech na dnešní a budoucí kancelářské prostory.
  • Průzkum zpracovala výzkumná agentura GfK Group v průběhu října 2008 pro Skanska Commercial Development Europe.
  • Průzkum byl proveden mezi 600 respondenty v Polsku, Maďarsku a České republice, přičemž v každé zemi bylo dotazováno 200 respondentů. 
  • Respondenti zodpovídají za smlouvy o pronájmu a strategické otázky týkající se kancelářského prostoru.
  • Dotazované společnosti jsou aktivní hlavně v následujících odvětvích: výroba, doprava a komunikace, stavebnictví, obchod, informační technologie a telekomunikace, bankovnictví a pojišťovnictví.
  • Společnosti mají minimálně 50 kancelářských pracovníků a alespoň 500 metrů čtverečních kancelářské plochy. Výjimkou byly některé společnosti v Maďarsku s 20 nebo více zaměstnanci, které se průzkumu rovněž zúčastnily.
  • Geografické specifikace: Největší města v Polsku, Maďarsku a Česku, tj. například v České republice šlo zejména o Prahu, Ostravu, Brno a Plzeň.

Zdroj: Skanska Property Czech Republic, s. r. o.