Společnost Kingspan se chová odpovědně vůči planetě

Společnost Kingspan se chová odpovědně vůči planetě

Společnost Kingspan, celosvětový lídr v oblasti výroby vysoce účinných izolací, stavebních materiálů a solárních integrovaných opláštění budov, třetí rok po sobě obhájila místo v klimatickém „A-seznamu“, který každoročně vyhlašuje organizace CDP. 

CDP je mezinárodní neziskovou organizací, která měří vliv tisíců společností po celém světě na životní prostředí. Svým působením povzbuzuje vlády i soukromé společnosti ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně vodních zdrojů a lesů. Každoročně motivuje společnosti ke zveřejňování svého dopadu na životní prostředí a odpovědnému snižování tohoto vlivu. V roce 2017 tak zveřejnilo svá environmentální data prostřednictvím CDP už více než 6 300 společností, jimž patří přibližně 55 % světového trhu. Kingspan se ocitl na seznamu společně s dalšími globálními lídry trhu, jako jsou Unilever, Microsoft nebo Toyota. Z 827 uchazečů o místo mezi elitou na metu A-seznamu přitom dosáhne jen 5%.

Zapsáním společnosti Kingspan na „A-seznam“ organizace CDP stvrzuje, že její jednání v posledním vykazovaném roce vedlo ke snižování emisí a zmírnění klimatických rizik. „Na A-seznamu CDP jsme již třetím rokem, a já jsem hrdý na to, že jsme dosáhly tohoto náročného standardu,“ říká Gene Murtagh, CEO společnosti Kingspan. „Naše dosavadní úspěchy jasně dokazují, že jsme rázně vykročili za energetickou úsporností, snížením uhlíkové stopy a využitím obnovitelné energie v našich provozovnách – přičemž těchto cílů se nám daří dosahovat i díky hojnému využití vlastních produktů a řešení.“