Pilířová tvárnice Ytong pro betonový sloupek

Pilířová tvárnice Ytong pro betonový sloupek

Společnost Xella rozšířila sortiment Ytongu o nový doplněk – pilířovou tvárnici. Jak už sám název napovídá, umožní kromě jednoduchého vytvoření pilířů, respektive sloupů. Dalším využitím může být zvýšení únosnosti a stability stěn, přenos horizontálních tlaků, zabezpečení vlastností stavby v seizmických oblastech nebo vytvoření svislého instalačního kanálu.

Pilířová tvárnice je nenápadným a zároveň velmi důležitým pomocníkem při navrhování i realizaci stavby. Po zabudování, při omítání, by její umístění nebylo viditelné, ale přesto pomáhá nejdůležitějším funkcím stěny – únosnosti a stabilitě. Pro projektanty přináší větší variabilitu práce se zdivem. Při prvním návrhu není vždy možné odhadnout všechna místa s koncentrací napětí. To, že některá místa nevyhovují, zjistí až statik. Při zděných bytových domech to bývá zpravidla jen několik míst ve stěně v 1. a 2. podlaží, oslabené otvory. U rodinných domů to bývají místa u velkých okenních otvorů v kombinaci s velkou světlostí místností. S pilířovou tvárnicí lze tento problém řešit bez železobetonového sloupu.

Využití je však mnohem více – lze zesílit celou stěnu vložením železobetonového sloupu do pilířové tvárnice. Lze tak zvýšit únosnost pilířů, ostění otvorů a v mnoha dalších případech. Častý je také požadavek přenosu sil přes atikové zdivo do stropní konstrukce, které se obvykle řeší železobetonovými sloupky v atikovém zdivu. S pilířovou tvárnicí je lze vyřešit bez bednění. U větších staveb je možné s pilířovou tvárnicí vytvořit skrytý skelet svázáním sloupů, zdiva a vodorovných nosných konstrukcí.

Pilířová tvárnice se dodává v rozměrech 300 × 599 × 249 mm a 250 × 599 × 249 mm. U tvárnice tloušťky 300 mm je průměr středového otvoru 200 mm a u rozměru 250 mm je to 150 mm.

Komentáře