Kingspan Kooltherm K5 – nejlepší volba nejen pro dodatečné zateplení
Galerie(3)

Kingspan Kooltherm K5 – nejlepší volba nejen pro dodatečné zateplení

Izolace z rezolové pěny od společnosti Kingspan Izolace nabízejí nejlepší ochranu před únikem tepla. Jedná se navíc o nejtenčí izolace na trhu, díky čemuž lze Kooltherm využít nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce.

Nemění světelné podmínky

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je zateplení s nejvyšší tepelnou účinností na čtvereční metr (ve srovnání s jinými tradičními izolačními materiály). Malá tloušťka (cca poloviční oproti jiným materiálům) desky Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska předurčuje pro využití při rekonstrukcích zejména v husté zástavbě – nesnižují totiž oslunění staveb přirozeným denním osvětlením. Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vhodný zejména tam, kde by dodatečné zateplení z minerální vlny, potažmo EPS, způsobilo výrazné rozšíření ostění oken a tím snížení úrovně denního osvětlení v interiéru. Při použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska lze navíc použít kratší kotevní prvky než při použití tepelné izolace z EPS nebo minerálních vláken.

Izolace pro náročného stavebníka

Vzhledem k tomu, že tepelná izolace Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti než běžné tepelněizolační materiály, je výhodné použít materiál zejména pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu tepla na vytápění (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy).

O materiálu
Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je tepelně izolační deska z tuhé pěny. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC).

Více info na www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace.