Dny stavitelství a architektury letos již potřetí

Dny stavitelství a architektury letos již potřetí

Na předchozí úspěšné ročníky navazují letos již třetí Dny stavitelství a architektury (DSA), které tradičně pořádá SIA ČR – Rada výstavby. I letos je třeba oslavit úspěchy českého stavitelství a architektury – veřejnost bude mít opět možnost nahlédnout do zákulisí reprezentativních staveb po celé republice.

Jedním z hlavních cílů této akce je představit mladým lidem stavební řemeslo. Ocenění si zaslouží i ti, kteří v uplynulém roce opět posunuli laťku v oboru o něco výše a napomohli tak k rozvoji trhu – těm patří cena Nejlepší výrobce stavebnin roku a Nejlepší stavební firma roku. Vyhlášena bude také osobnost českého stavitelství.

Dny stavitelství a architektury budou zahájeny 10. 9. 2009 nominačním večerem v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; vyhlášeno bude 15 nominací na titul Stavba roku 2009, dále nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů. Sedmnáctý ročník soutěže Stavba roku vypisují čtyři organizace: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS v ČR) a časopis Stavitel z vydavatelství Economia, a. s.

Další akcí v rámci DSA je Den otevřených dveří, který se bude konat po celé republice v průběhu měsíce září. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR zaznamenal stále se zhoršující stav kvalifikovaných pracovních sil ve stavebnictví, proto má tato akce zatraktivnit stavební obor především pro mladou generaci a potenciální zájemce o studia a práci v této oblasti. Veřejnosti budou v tento den zpřístupněny také vybrané stavby přihlášené do soutěže Stavba roku.

Třetí ročník DSA vyvrcholí 30. 9. 2009 na půdě Senátu Parlamentu České republiky a v paláci Žofín na Slovanském ostrově. I letos převzal záštitu nad celým projektem předseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, který pozval na diskusní setkání do Valdštejnského paláce významné zástupce SIA ČR, partnery DSA a politickou reprezentaci. Při této příležitosti budou také uděleny ocenění SPS v ČR. Ze Senátu Parlamentu ČR si odnesou vítězné ceny Nejlepší stavební firma roku 2008 a Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009. Ve večerních hodinách téhož dne budou za přítomnosti široké reprezentace českých akademiků, politických zástupců, osobností z předních českých stavebních firem a kanceláří architektů a v neposlední řadě představitelů SIA ČR uděleny tituly Stavba roku 2009, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.

Zdroj: SAI ČR – Rada výstavby