Valašské klobouky – 1. místo Cena Petra Parléře

Valašské klobouky – 1. místo Cena Petra Parléře

Obnova kultivace českých měst a obcí je cíl jedné z nejstarších veřejně prospěšných urbanisticko-architektonických soutěží- Ceny Petra Parléře. Již desátý ročník této soutěže uspořádala společnost Petra Parléře s úmyslem rozvířit diskuzi o prostředí a veřejném prostoru a získat pro města a obce kvalitní návrhy na úpravy veřejných prostranství a budov ve veřejné správě.

Tématy desátého ročníku Ceny Petra Parléře byla města Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Železný Brod. Čtvrtým tématem bylo město Sokolov, tedy revitalizace ulice 5. května a centrálního náměstí Budovatelů, které od svého dokončení v roce 1964 nedoznalo žádných změn. Téma však bohužel zůstalo bez zájmu soutěžících. Celkem bylo do soutěže přihlášeno deset projektů, ale místo původních tří ocenění byla udělena jen dvě. Třetí místo, tedy Cena Ministerstva pro místní rozvoj s peněžní odměnou 60 000 korun zůstala bez výherce.

První místo, tedy Cenu Petra Parléře za rok 2012 získal tým Ing. Marie Hlavaté, Ing. arch. Josefa Hlavatého a Ing. arch. Lenka Hlavaté, za architektonickou studii náměstí ve Valašských Kloboukách. Za návrh s číslem pět si odnesli peněžitou výhru 140 00 korun. Autorský popis projektu a informace o dalším ročníku Ceny Petra Parléře najdete na stránkách www.cenapp.cz .

Hodnocení poroty:
Návrh porotu zaujal civilním a přiměřeným řešením, které citlivě navazuje na poetiku místa a sjednocuje celek při zachování obytnosti prostoru inspirované atmosférou historických fotografiích.

Práce je dotažena do samých detailů. Dostavěné objekty jsou citlivě řešeny. HR ocenila navržené řešení, kdy je organizace dopravy potlačena ve prospěch náměstí jako celku, ale přitom zachovává potřebnou dopravní obsluhu. Pro většinu členů Hodnotitelské rady je problematickým prvkem věž v rohu náměstí a navrhované podzemní garáže považují v současné době za nereálné. Pozitivně hodnocena byla redukce zeleně a důmyslné nahrazení původního travnatého svahu terénním schodištěm s lavicemi a možností posezení. Situování schodiště v ose spojující mariánský sloup s věží kostela působí dobře. Kvalita řešení prostoru náměstí, zadního traktu a zákostelí spočívá v jeho univerzálnosti, pestrosti a má punc individuality. Při další fázi zpracování návrhu by se mělo dbát na zachování lapidárnosti, diskrétnosti a čistoty prostoru, zejména v místě autobusových stání.

-vb-
zdroj: CENAPP

RubrikySoutěže