Studenti středních průmyslových škol soutěžili o nejlepší stavební projekty

Studenti středních průmyslových škol soutěžili o nejlepší stavební projekty

Již podvanácté pořádala společnost VELUX Česká republika soutěž pro studenty středních průmyslových škol „Život pod střechou“. Odborná porota ocenila projekty ve dvou kategoriích: Rodinný dům na určeném pozemku a Freestyle – jakýkoliv typ stavby. V kategorii Rodinný dům vyhrála Klaudie Sofková ze SPŠ v Opavě. První příčku kategorie Freestyle obsadil student SPŠ Havířov Daniel Kyška.

Soutěž oceňuje návrhy domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou, prostřednictvím střešních oken, světlíků nebo světlovodů. Vítězné projekty jsou energeticky efektivní se zdravým a pohodlným vnitřním prostředím. Letošní ročník byl unikátní především tím, že se ho zúčastnily všechny průmyslové školy v České republice.

„Naše vize je vytváření prostorů, které budou zdravé a ve kterých se lidem bude dobře bydlet. Věříme, že stejná je i vize architektury. Jsem přesvědčená o tom, že je důležité věnovat se této problematice již na středních školách a tímto projektem budoucí architekty a projektanty inspirovat,“ říká Dagmar Plevačová, generální manažerka společnosti VELUX pro Českou a Slovenskou republiku.

Porotu soutěže pro střední průmyslové školy „Život pod střechou“ tvořili odborníci:
Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX
Matěj Šišolák, vedoucí redakcí vydavatelství Jaga Media
Petr Šmídek, FA VUT Brno, redaktor portálu Archiweb.cz

Vítězové v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku:
1. místo – Klaudie Sofková, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer
2. – 3. místo – Jakub Mikel, SPŠ stavební Zlín, vedoucí projektu: Ing. Libor Dubčák
2. – 3. – Filip Cingel, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer

Vítězové v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby:
1. místo – Daniel Kyška, SPŠ stavební Havířov, vedoucí projektu: Ing. Zuzana Klímková
2. – 3. místo – Šimon Bukovský, SPŠ stavební Plzeň, vedoucí projektu: Ing. arch. Jaroslav Bečvář
2. – 3. – Pavel Juříček, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer

Odměna
Michael Čambor, VOŠ a SPŠ stavební Praha
Ondřej Drahokoupil a Tomáš Strnad, SPŠ stavební Josefa Gočára Praha, vedoucí projektu: Ing. Bc. Kateřina Mrázková
Tomáš Urban, SPŠ strojní a stavební Tábor, vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová

Cena zaměstnanců VELUX
Tomáš Urban, SPŠ strojní a stavební Tábor, vedoucí projektu: Ing. Alena Bažantová

Nejvíce odevzdaných projektů ve školním kole (30 projektů)
SPŠ stavební Brno

Rodinný dům na určeném pozemku

I. cena v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku
Klaudie Sofková, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer
Porota ocenila základní kompozici hmoty adekvátní situaci na pozemku. Jednoduchost ve výrazu, kombinace kamenného a dřevěného obkladu obou hmot a celkovou vyváženost projektu. Tvar domu není samoúčelný, ale důsledně pracuje s přirozeným zastíněním, které vytváří posun obou hmot – projevuje se u vstupu i hlavní obytné plochy.
Návrh má i kvalitní řešení osvětlení a přirozené ventilace, autorka se soustředila nejen na architektonické ztvárnění, ale i na technické řešení stavby.

„Možná ve škole nevynikám úplně ve všem, ale do tohohle projektu jsem se pustila a začal mě moc bavit. Věnovala jsem mu hodně času. Po střední škole bych chtěla jít studovat architekturu do Prahy a věnovat se věcem, co mě baví,“ řekla vítězka Klaudie Sofková, studentka třetího ročníku SPŠ stavební Opava.

II. cena v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku
Jakub Mikel, SPŠ stavební Zlín, vedoucí projektu: Ing. Libor Dubčák
Střízlivý výraz, orientace na pozemku a výtvarné řešení (kombinace režného zdiva s omítkou) vynesla návrhu druhé místo. Porotu zaujala kultivovaná práce s materiálem a dispozicí – dvě rozdílná křídla a jejich umístění odpovídající orientaci stavby na pozemku. Zaujal také kvalitní návrh a atraktivní grafické provedení.

II. cena v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku
Filip Cingel, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer Tvarově nejnápaditější dům – atraktivní, ale přesto kompaktní návrh. Uspořádaná dispozice umožňuje pohodlné užívání bez zbytečných tvarových disproporcí. V návrhu je vyvážená práce se světlem a dobrá orientace ke světovým stranám. Zajímavostí je péče věnována garáži, která odpovídá celkovému výtvarnému řešení stavby.

Freestyle – jakýkoliv typ stavby

I. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Vítězný návrh veřejné knihovny zaujal porotu svým měřítkem a odvahou autora popasovat se s takto rozsáhlým zadáním. Návrh prokazuje vzácný soulad mezi řešením interiéru a exteriéru s důrazem na možnost jejich využití. Tvarově expresivní stavbu vyvažuje pojetí interiéru, jakožto příjemného „veřejného obýváku“. Autor řeší celý provoz knihovny a vztahy mezi budovou a veřejným prostranstvím. Cíleně využívá i přirozeného osvětlení.

„Do soutěže jsem se přihlásil už podruhé. Baví mě proces tvoření a účelné využití prostoru, se kterým pracuji. Po střední bych chtěl jít na nějakou stavební vysokou školu, buď Brno, nebo Praha,” řekl vítěz student Daniel Kyška, student třetího ročníku SPŠ stavební Havířov.

II. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Šimon Bukovský, SPŠ stavební Plzeň, vedoucí projektu: Ing. arch. Jaroslav Bečvář
Budova galerie moderního umění kombinuje organický tvar s motivem včelího úlu s racionálními prostory vhodnými pro náročné výstavní projekty – tvar neomezuje využití vnitřních prostor galerie, ale banálnímu kvádru dodává expresivní, umělecký výraz. Zaoblená část navíc slouží jako poutač vstupních prostor galerie. Velkorysé pojetí osvětlení a funkční dispozice prokazují zvládnutí i takto náročného záměru.

II. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Pavel Juříček, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer
Výrazný efekt dosažený s minimálními prostředky – porota ocenila jednoduchost návrhu kavárny, který prostým pootočením základního kvádru získal na dynamice a atraktivitě odpovídající účelu stavby. Jednoduchá konstrukce se propisuje i do funkční dispozice kavárny. Návrh prokazuje vyzrálost svého autora, který zůstal věrný základním architektonickým principům, nicméně neopomněl ani výtvarné pojetí při komponování střešní oken. Práce se světlem odpovídá provozu budoucí kavárny.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 233 soutěžních prací, ze kterých do celostátního kola postoupilo 98 studentů.

„Jsme opravdu nadšení, že do letošního ročníku soutěže se zapojilo 23 středních škol. Je to nejvyšší počet za dobu konání soutěže a pro nás je to i potvrzení, že inovovaná pravidla soutěže studenty baví. Každým rokem vidíme velké nasazení ze strany vyučujících a i tímto bychom jim rádi poděkovali, že zprostředkují studentů možnost navrhnout reálný dům, nebo popustit fantazii ve freestylu,“ říká Klára Bukolská

Zdroj: VELUX

RubrikySoutěže