Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem

Komunitní centrum Máj oceněno CE.ZA.ARem

Každé větší sídliště by si zasloužilo podobné centrum, jaké vyrostlo na tom českobudějovickém. Funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a středisko primární prevence, ale je zde i klub pro seniory a sportovní hřiště na střeše centra.

Projekt se už od počátku měl stát součástí širší regenerace českobudějovického sídliště Máj, vystavěného až v poslední etapě vzniku panelových sídlišť, v 80. letech minulého století. Letos byla po šesti letech tato regenerace za téměř 300 milionů korun dokončena, přičemž evropské dotace tvořily 85 procent.

„Součástí regenerace byla obnova veřejných prostranství, rozšíření zeleně, dětských hřišť a venkovní vybavení parků, úprava komunikací včetně chodníků a nových cyklostezek a také zvýšení počtu parkovacích míst,“ upřesňuje architektka Miriam Lišková z ateliéru SLLA Architects z Bratislavy. Právě tento ateliér zvítězil se svým návrhem v anonymní soutěži, která byla vypsána v roce 2010.

Paleta služeb

Komunitní centrum za zhruba 60 milionů korun vzniklo jako místo pro služby sociální péče zaměřené na děti a mládež. Kromě mateřského centra s programem pro děti i rodiče tu sídlí Salesiánské středisko mládeže, které přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Je zde také sociální poradenství – občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v nouzi, klub seniorů a doplňkovou funkcí je služebna městské policie.

Ochranu před přímým slunečním zářením vytvářejí v první řadě vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště.

Hry na střeše

„Parcela, bývalé parkoviště u pošty, určená pro komunitní centrum, byla omezena a předurčovala velmi kompaktní objem budovy,“ říká Miriam Lišková. Její forma a použité materiály zároveň s nadhledem parafrázují okolní sídlištní zástavbu, ale také do ní vkládají svěží nápady – zeleň pnoucí se po bezpečnostních nerezových sítích nebo otevřené multifunkční hřiště na střeše budovy, chráněné taktéž nerezovou sítí. Objem budovy tak působí velmi vzdušně.

Ochranu před přímým slunečním zářením vytvářejí v první řadě vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště.

Ochranu před přímým slunečním zářením vytvářejí v první řadě vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení obvodového pláště.

Budovu tvoří čitelná flexibilní podlaží s ustou­peným proskleným obvodovým pláštěm. Náplň pěti různých provozů je umístěna do pěti nadzemných podlaží. „Program komunitního centra obsahoval více provozoven, které vyžadovaly nezávislé vstupy z různých stran objektu. U některých skupin lidí bylo vhodné podporovat jejich setkávání, v případě centra sociálního poradenství bylo třeba zajistit možnost vstupu klientů bez nutnosti setkávání s ostatními návštěvníky,“ vysvětluje architektka.

Kromě interiérových prostor je na střeše centra exteriérové hřiště. „To doplňuje program centra pro děti a mládež, dvůr z profilového skla s měkkou podlahou je zase exteriérovým dětským hřištěm centra pro matky s dětmi,“ doplňuje Miriam Lišková.

Hřiště na střeše

Funkční obal

„Celý obvod budovy, až po plochu na střeše, je rozšířením veřejného prostoru náměstí,“ říká architektka. Proto její obal nabízí různé funkce – komunikační, pobytovou, ale i ochrannou. Průchozí prostor na obvodě objektu má proměnlivou šířkou podle orientace ke světovým stranám a ochrannou síť po obvodě, která zároveň slouží jako podklad pro auto­chtonní opadavé popínavé rostliny s nízkými nároky na údržbu, využívajícími zachycenou dešťovou vodu.

Zeleň chrání budovu před přímým slunečním zářením a vytváří příjemné mikroklima na obvodu budovy.

Zeleň chrání budovu před přímým slunečním zářením a vytváří příjemné mikroklima na obvodu budovy.

Schodiště a ostatní komunikační a pobytové prostory na obvodě objektu na všech podlažích umožňují propojení jednotlivých části budovy a rovněž objektu komunitního centra s veřejným prostorem, přímé propojení náměstí se všemi podlažími až po hřiště na střeše.

Od partnerů ASB

Plné části fasády a exteriérové podhledy tvoří předsazený obvodový plášť z tahokovu, zabezpečující ochranu před vandaly. „Přesto, že je budova navrhovaná pro velmi specifické provozy, na které se aplikují například normy pro školní budovy, důležitým kritériem při návrhu byla flexibilita, možnost změn uživatelů nebo způsobu užívání v budoucnu, proto byla použita monolitická skeletová konstrukce a systém lehkých montovaných příček,“ dodává architektka.

Podélný řez

Komunitní centrum Máj

Místo: České Budějovice
Investor: Statutární město České Budějovice
Architekt: SLLA Architects
Hlavní dodavatel: Hochtief CZ, a.s.
Monolitické konstrukce: Temont CZ, s.r.o.
Sádrokartonové konstrukce: Sádrokartony Vacikar, s.r.o.
Hliníková fasáda: Rouča s.r.o.
Nerezové sítě: Carl Stahl & spol, s.r.o.
Interiérové dveře: Dřevointerier Strakonice, s.r.o.
Soutěž: 2010
Projekt: 2012
Realizace: 2014
Náklady: 58,1 mil. Kč (bez DPH)

Axonometrie

Axonometrie

TEXT: KK
FOTO: SLLA Architects a archiv HOCHTIEF CZ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikySoutěže