ASB Články na téma

sprinklery

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) se řadí do skupiny aktivní požární ochrany, jež velmi vysoce zvyšuje úroveň požární bezpečnosti staveb. Hlavním cílem požární bezpečanosti je zabránit ztrátám na životech lidí, zvířat, ale také zabránit co největším škodám na majetku.