Kingspan Kooltherm K5 – nejlepší volba nejen pro dodatečné zateplení

Kingspan Kooltherm K5 – nejlepší volba nejen pro dodatečné zateplení

Izolace z rezolové pěny od společnosti Kingspan Izolace nabízejí nejlepší ochranu před únikem tepla. Jedná se navíc o nejtenčí izolace na trhu, díky čemuž lze Kooltherm využít nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce.

Dodatečné zateplení nebylo díky novým dotačním titulům nikdy tak dostupné. Pokud ale chcete za své peníze získat odpovídající kvalitu, volte zateplení s nejvyšší tepelnou účinností na čtvereční metr (ve srovnání s jinými tradičními izolačními materiály). Desky Kooltherm K5 jsou určeny pro tepelnou izolaci odvodových stěn budov formou vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají.

Nemění světelné podmínky

Malá tloušťka (cca poloviční oproti jiným materiálům) desky Kooltherm K5 předurčuje pro využití při rekonstrukcích zejména v husté zástavbě –  nesnižují totiž oslunění staveb přirozeným denním osvětlením. Kooltherm K5 je vhodný zejména tam, kde by dodatečné zateplení z minerální vlny, potažmo EPS, způsobilo výrazné rozšíření ostění oken a tím snížení úrovně denního osvětlení v interiéru. Při použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm K5 lze navíc použít kratší kotevní prvky než při použití tepelné izolace z EPS nebo minerálních vláken.

Technické údaje

VlastnostHodnota
Součinitel tepelné vodivosti0,020 W/m . K
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

B-s1, d0 (v aplikaci)

Objemová hmotnost cca.

35 kg/m3

Pevnost v tlaku při 10% deformaci (ČSN EN 826)     ≥ 100 kPa
Rozměrová stabilita 48 hod. 70°C a 90% RV (délka a šířka)≤ 1,5 %
Rozměrová stabilita 48 hod., −20°C / +70°C (délka a šířka)≤ 1,5 %
Difúzní odpor (μ)

35

Uzavřené buňkyMin. 90 %

Izolace pro náročného stavebníka

Vzhledem k tomu, že tepelná izolace Kingspan Kooltherm K5 má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti než běžné tepelněizolační materiály, je výhodné použít materiál zejména pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu tepla na vytápění (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy).

Oblíbená památkáři

Díky nejmenší tloušťce ze všech dostupných izolačních materiálů, je Kingspan Kooltherm K5 při zachování požadovaných tepelněizolačních parametrů obzvláště vhodný pro rekonstrukce veřejných i soukromých budov s památkovou ochranou. Příkladem takového řešení je několik úspěšných realizací dodatečného zateplení památek funkcionalistické architektury v Bratislavě – souboru UNITAS a zejména obytného domu Nová doba. Použitím Kooltherm K5 totiž dochází k dramatickému zlepšení vlastností budovy bez nárůstu tloušťky zdi a vedlejšího efektu tzv. zapuštěných oken. Nemění se ani tektonika fasády a její členění.

Kingspan Kooltherm K5 – Izolační deska s výjimečnou hodnotou λ 0,020 W/m.K

Kingspan Kooltherm K5 – Izolační deska s výjimečnou hodnotou λ 0,020 W/m.K

O materiálu
Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelně izolační deska z tuhé pěny. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC).

Více info na www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.