Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU

Kingspan + Aviatica = výjimečné izolace pro výjimečný projekt

Kingspan + Aviatica = výjimečné izolace pro výjimečný projekt

Administrativní budova s názvem Aviatica je první vlaštovkou rozsáhlého developmentu na území bývalé pražské továrny Waltrovka. Stojí v jihovýchodní části areálu v bezprostřední blízkosti ulice Radlická. Výstavba Aviatiky byla zahájena v prosinci 2013 a v listopadu letošního roku získala ocenění v soutěži Best of Realty 2015.

Cílem developerského projektu Aviatica společnosti Penta Investments není jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Hlavním záměrem celého řešení je minimalizovat stávající industriální funkci v území bývalé továrny Walter Jinonice, která se nachází v podélném Radlickém údolí nedaleko centra města, a na nově vzniklých plochách vybudovat novou městskou strukturu, která se stane přirozenou součástí rozvíjející se městské části Praha 5. Administrativní komplex Aviatica by se měl stát vlajkovou stavbou nové čtvrti Waltrovka. Kancelářská budova, situovaná při stanici metra, byla postavena na základě osvědčených konstrukčních principů pro udržitelné životní prostředí a rovněž maximalizuje využití energie z obnovitelných zdrojů. Budova má celkovou velikost 27 000 m2 pronajímatelných ploch a kromě moderních kancelářských prostor kategorie A nabízí také základní služby jako supermarket, drogerii a tabák.

Kingspan + aviatica = výjimečné izolace pro výjimečný projekt - foto - Aviatica_Celni

Stejně jako technicky dokonalé letecké motory z Waltrovy továrny, ve své době známé po celém světě, zakládá si i projekt na špičkovém architektonickém řešení a vysokém standardu kvality, který uspokojí všechny stránky života moderního člověka. I proto byly pro zateplení pohledových částí vybrány unikátní tepelněizolační desky Kingspan Kooltherm K10. Materiál byl zvolen především z důvodu dosažení minimální tloušťky izolace při zachování požadovaných tepelněizolačních parametrů. Díky tomu, že součinitel tepelné vodivosti λ je pouhých 0,020 W/m . K, lze již při 8 cm izolantu Kooltherm dosáhnout stejný efekt, jako při použití tradičních izolantů (minerální vata, polystyren) o tloušťce 15 cm.

Desky pro zateplení podhledových konstrukcí a stropů Kingspan Kooltherm K10 je tedy výhodné použít všude tam, kde není dost místa pro umístění izolantu, nebo tam, kde použití tradičních izolantů negativně ovlivnilo architektonické a estetické řešení objektu. Izolační desky z tvrdé rezolové pěny Kooltherm K10 jsou na rozdíl od většiny dostupných izolantů difuzně otevřené (paropropustnost μ je 35), aplikace desek Kooltherm je časově a technologicky nenáročná (objemová hmotnost jen cca 35kg/m3). Desky jsou tvarově stálé, nemění svůj objem a jejich deklarované tepelně izolační parametry zůstávají neměnné po celou dobu životnosti izolace. Rezolová pěna neobsahuje freony, ani jiné látky poškozujících životní prostředí. Materiál Kooltherm K10 má certifikaci udržitelnosti budov a jejich vlivu na životní prostředí BREEAM na úrovni A+.

Výrobky řady Kingspan Kooltherm tedy představují nejekologičtější a nejúčinnější variantu tepelné izolace pro moderní výstavbu.

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti – www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.