Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

20 let na trhu tepelných izolací

20 let na trhu tepelných izolací

Ursa je přední evropský výrobce minerálních izolací specializovaný na izolace nejnovější generace ze skelné vlny a izolaci z extrudovaného polystyrenu. Nejen o 20. výročí firmy jsme si povídali s ing. Emilem Pavlovičem, obchodním ředitelem společnosti URSA CZ, s. r. o.

Můžete představit vaší základní firemní politiku? K jakým myšlenkám se hlásíte?
Strategií naší společnosti ve všech evropských zemích je rozvoj obchodních aktivit v oblasti snižování energetické náročnosti budov založený na neustálém zvyšování efektivity výrobních a prodejních procesů se zajištěním nejvyššího možného stupně servisu při logistickém zajištění potřeb našich trhů. Veškeré naše výrobní procesy a jejich výstupy odpovídají nejnovějším požadavkům evropských certifikací a trendům evropských aktivit v oblasti snižování energetické náročnosti budov. Tím jsme motivováni k rozvoji technických parametrů našich výrobků a hledání nových aplikací jejich použití.

Jste členem skupiny Uralita – jakým způsobem to ovlivňuje vaši existenci? Je to spíše výhoda nebo nevýhoda? Do jaké míry jste svázáni korporátními pravidly?
Ursa je samostatnou společností ve skupině Uralita, organizačně rozdělenou do samostatných geograficky vyvážených operačních skupin. Celá struktura naší společnosti je postavena na principu týmové kooperace, a to na všech úrovních řízení společnosti nebo jednotlivých procesů. Toto vytváří velice demokratické firemní prostředí vzájemně motivované společnou odpovědností.

Uralita je španělská firma – španělský stavební trh utrpěl v průběhu krize jednu z největších ran v Evropě vůbec. Projevilo se to i na URSA CZ?
Většina zásadních obchodních aktivit naší španělské společnosti probíhá mimo území nebo vliv španělské krize. Ursa CZ patří do samostatné silné skupiny spolu s Německem, Polskem, Slovenskem, Švýcarskem a pobaltskými státy. Stejně jako ostatní skupiny jsme byli víc než dostatečnou oporou pro španělské centrum, takže žádná reflexe španělské krize se v našem rozvoji a investičních záměrech neprojevila.

A jak prožila krizi URSA CZ?
Pokud to, co se u nás dělo nebo stále ještě děje, budeme považovat za krizi, pak veškeré kroky, které jsme udělali, jsou správné. V krizi se má investovat do dalšího rozvoje oboru, ve kterém chcete posílit. Pokud je toto období začátek nové formy rychle se měnící nestabilní ekonomiky, tak je potřeba se připravit na stagnaci trhu v důsledku možné pokračující nedůvěry spotřebitelů a jejich skepsi vůči principu nadspotřeby v současné konzumní společnosti.

Máte recept pro ostatní?
Vybrali jsme si dobrý obor podnikání. Tepelné izolace jsou stále nejatraktivnější z investičního pohledu, protože návratnost finančních prostředků vložených do správně a perspektivně zateplené konstrukce je bezkonkurenčně nejvyšší ve srovnání s ostatními stavebními komponenty, materiály, prvky… Tento fakt, podle mého názoru může mít v budoucnu pozitivní vliv na úspěšnost a schopnost rozvoje našeho oboru. Pokud bude evropský trend v rámci EPBD nadále pokračovat, lze proporcionálně k tomu očekávat i rozvoj národních norem, neboli požadavků vedoucích ke standardizaci stále „pasivnějších“ řešení (ve smyslu parametru pasivního domu).

Jste na trhu 20 let – s jakými ambicemi jste vstupovali na trh a jak zpětně hodnotíte jejich naplnění?
Na evropské trhy jsme před 20 lety vstupovali jako nováček. Docílili jsme výrazné pozice na všech trzích jako jeden ze tří nejzdatnějších výrobců skelné vaty a extrudovaného polystyrenu. Udržitelně jsme vyrostli do dnešních rozměrů a popularity. Ursa se stala uznávanou a oblíbenou značkou. Urse je 20 let, je zkušená a stále mladá.

Můžete ten trh popsat? Z našeho pohledu je český trh izolací poměrně silně konkurenční…
Evidentně nejsme sami, kteří poznali kouzlo obchodu s tepelnými izolacemi a jejich perspektivou. Na trzích se za dobu nového letopočtu od roku 1989 objevilo a zaniklo několik značek tepelných izolaci. Myslím si, že dnešní hybatelé izolačního trhu tady budou i za dalších 20 let. My budeme mezi nimi.

Je v českém podnikatelském a legislativním prostředí něco, co považujete za obzvlášť velkou překážku v rozvoji oboru?
Legislativa je vybavena množstvím účinných brzd a mezer prolínajících se s nemožností vydobytí práva. Pokud stát nevyřeší svoji schizofrenní rozpolcenost pohledu na potřebu produkovat a šetřit energie a nebude sám vzorem pro efektivní hospodaření s energiemi a nenalezne cestu zpopulárnění tohoto fenoménu formou efektivních a důrazných podpůrných programů, nebude se ani obor zateplování staveb rozvíjet dle společenských potřeb snížení emisí, snížení šílených státních podpor do rozvoje obnovitelných energetických zdrojů na úkor poplatníků, zvýšení zaměstnanosti a mnoha dalších faktorů ovlivňujících kvalitu našeho společného bytí.

Problematika zateplování je obecně známá. Nicméně můžete případně uvést další argumenty na podporu vícevrstvého zdění?
Docílení komfortního prostředí obytných budov z hlediska tepelného komfortu, akustiky, požární ochrany a světelné pohody dle stavu dnešních požadavků nelze dosáhnout jiným než vhodně navrženým vícevrstvovým principem. Možná nás čekají revoluce ve stavebních postupech, ale axiomy stavební fyziky stavebních komponentů jsou neměnné. Myslím si, že i když dojde k dalším materiálovým revolucím, budou směřovat k rozvíjení vícevrstvých stavebních konstrukcí.

Čím jsou výrobky URSA jiné/lepší než ostatní?
Hledáme a úspěšně nacházíme cesty, jak se odlišovat od konkurence na úrovni struktury a složení, tedy na úrovni vlastností a aplikací našich materiálů. V našem portfoliu naleznete výrobky, které se na první pohled liší od mainstreemu konkurence. Třeba barvou a unikátními vlastnostmi Pure One, nebo dostupností největších možných tlouštěk materiálu XPS.

Můžete popsat vaši strukturu? Obchodní zastoupení, výroba, technické poradenství – jaké další služby, kromě dodávky materiálu nabízíte?
V našem hodnotovém řetězci jsme velice efektivní. Jsme pokračováním vynikající práce našich kolegů ve výzkumu a výrobě směrem k našim zákazníkům. Jsme malý a stabilní, velice úzce spolupracující tým angažovaných kolegů, kteří jsou vždy nablízku svým klientům. Umíme se rozhodnout na správném místě, umíme rychle vyřešit naši relaci k trhu s profesionální zodpovědností specialisty ve svém oboru. Myslíme si, že jsme dobrými partnery a že určitě nemáme špatnou pověst, i když nám je 20 let, jsme dost zkušení a stále mladí.

Rok 2014 měl přinést určité oživení na stavebním trhu – jaký je váš pohled a jak vidíte rok 2015?
Statistika je vědní obor, který dokáže pracovat přesně s nepřesnými čísly a naopak. Spíš si myslím, že tady vládne obecná skepse při výhledech do budoucna. Na počátku roku 2014 trh nebyl pozitivně zahleděn do svého rozvoje. Myslím si, že když nedošlo v některých jeho subčástech k propadu, bylo to příjemné překvapení, obzvláště v prvním pololetí. Tendence nenasvědčuje, že by mělo dojít v příštím roce k zásadním změnám. Buďme optimisté věřící v moudrost našich investorů investovat tam, kde se to vyplatí, a tedy i do izolačních materiálů.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor připravil: Matej Šišolák
Foto: URSA CZ, s. r. o.