Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Formování betonu — estetický prvek halových staveb

Formování betonu — estetický prvek halových staveb

V poslední době nalézá pohledový beton uplatnění nejen v komerčních a dopravních stavbách, ale také v dalších oblastech. Stále častěji figuruje také jako vizuální prvek, který dotváří a zpříjemňuje architekturu halových staveb. Inspiraci nalézají architekti především v zahraničí.

Používat pohledový beton u monolitických staveb lze díky rozšíření kvality spektra betonu. Vznikly tzv. vysokohodnotné betony, díky nimž lze vyhovět jakýmkoliv konstrukčním a speciálním požadavkům. Vysokohodnotný beton umožňuje vzhledem ke svým technologickým vlastnostem realizaci nejen konstrukcí subtilnějších, ekonomičtějších a estetičtějších, ale i trvanlivějších a spolehlivějších. Technologie pohledového betonu nabízí architektům, projektantům a stavbařům téměř neomezené možnosti ztvárnění pohledových betonových ploch.

Tuzemská norma k pohledovému betonu neexistuje, setkáváme se pouze s normou k navrhování betonových konstrukcí, tedy betonu jako konstrukčnímu materiálu.

Přesně lze definovat vytváření strukturovaného pohledového betonu výběrem elastických strukturních matric. Technologie vytváření betonových texturovaných ploch pomocí elastických matric se celosvětově využívá již více než čtyřicet let. 

Elastické strukturní matrice
Elastické strukturní matrice pohledový beton formují. Matrice se vyrábějí z polyuretanového elastomeru a právě díky vysoké flexibilitě a elasticitě tohoto materiálu můžeme docílit absolutního okopírování texturovaného profilu. Model slouží jako předloha pro samotnou matrici, která je následně použita jako forma do bednění. Modely vznikají frézováním nebo modelováním. Texturováním pohledových ploch pomocí těchto matric se vytváří estetické a zároveň ekonomické dílo. Elasticita matric totiž umožňuje odbednění bez poškození pohledového povrchu – i u filigránových a komplikovaných struktur.

Strukturní matrice nalézají uplatnění jak u monolitických staveb, tak i u prefabrikovaných prvků a v neposlední řadě také pro vytváření strukturovaného sklocementového povrchu.

Standardní matrice

Existuje široká nabídka standardních designů – struktury dřeva, omítky, žebrovité struktury, kamenné struktury, struktury skály, protiskluzové, fantazijní a mnoho dalších.
Matrice pro jednorázové použití, stejně jako pro deseti-, padesáti- či stonásobnou opakovatelnost, zaručují vždy hospodárné ztvárnění pohledového povrchu. Obrátkovost se volí s ohledem na velikost projektu.

Individuální matrice
Nabídka designů není ohraničená standardními strukturami. Na základě návrhu lze vytvořit také individuální matrici. Nejprve se vyrobí model v měřítku 1 : 1. Na tomto modelu se vyrobí elastická matrice, která slouží jako negativní forma pro ztvárnění betonového povrchu. Individuální matrice nabízejí nejrůznější možnosti ztvárnění strukturovaných pohledových ploch. Kromě individuální­ struktury na základě návrhů architekta lze na matrici přenést například tahy písma, loga společností, znaky nebo piktogramy.

Použití strukturních matric
Zásadně se doporučuje celou plochu matrice lepit na dřevotřískovou desku, případně OSB desku nebo na připravenou ocelovou desku. Speciálně vyvinuté lepidlo na elastické matrice umožňuje matrici po nalepení zarovnat a zafixovat podle potřeby. Celoplošně nalepená matrice není choulostivá na zatížení, je méně náchylná na poškození a šetří čas pro další betonáž. Lepit se může na dřevěné nebo ocelové bednění. Bednění musí být čisté, suché, bez olejových nebo prachových zbytků. Připevnění matrice na více po­užití pomocí hřebíčků je nedostačující, tlak betonu na nepřilepenou matrici může způsobit zvlnění matrice a následné zvlnění strukturovaného betonového povrchu.

Separační prostředky
Při betonáži se používají různé odbedňovací prostředky, ovšem k docílení lehkého a šetrného odbednění jsou nutné speciální separační prostředky.

Speciálně vyvinuté separační prostředky na bázi vosku na polyuretanové strukturní matrice nezaručují jen bezproblémové odbednění, ale chrání také matrici samotnou a jsou garantem pro vícenásobné použití strukturní matrice.

Separační prostředek – vosk – vytvoří po odpaření rozpouštědla na povrchu matrice tenký stejnoměrný film. Použití vosku jako separačního prostředku je výhodné v tom, že se na povrchu matrice nevytvářejí olejové skvrny, jako je tomu při použití olejových separátorů. Použitím separačního vosku namísto olejových modifikovaných separačních prostředků se také díky jeho složení vyhneme pozdějším problémům při nanášení barev.

Technologie Foto-Gravur

Technologie Foto-Gravur je počítačově chráněný způsob (autorská práva na něj má firma RECKLI®) přenášení obrazu frézovací technikou na formu ze dřeva. Nejdříve se fotografie naskenuje a poté se převede do 256 stupňů šedi. Pro přenesení fotografie na formu ze dřeva se vygeneruje pracovní soubor, který obsahuje speciální instrukce CNC frézy. Vyfrézovaný model slouží jako předloha pro zhotovení elastické matrice RECKLI®.

Elasticita, kvalita a reprodukovatelnost umožňuje celou technologii ztvárnění obrazově podobné plochy esteticky a ekonomicky využít. Reliéfní povrchová plocha Foto-Gravur je technologií drážkování a hrou světla a stínu a zaručuje jedinečnost přenosu obrazu na betonovou fasádu. 

Závěr

Stavby z betonu nevystoupily do popředí pouze z hospodářského hlediska. Estetika stavby, individuální a ekonomické provedení, technologie a zároveň akceptovatelnost veřejnosti díky estetickému provázání nynějšího bytového, dopravního a průmyslového prostředí jsou klíčem k jejich úspěchu.

Mgr. Iveta Heczková
FOTO: archiv firmy RECKLI

Autorka zastupuje firmu RECKLI GmbH na českém a slovenském trhu. Tato firma se zabývá výrobou elastických matric a forem a dodává polyuretan a silikon pro výrobu vlastních forem.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.