Moderní metody tváření kovů a ohraňování plechů

Moderní metody tváření kovů a ohraňování plechů

Partneři sekce:

Zajímáte se o trendy v oblasti opracování kovů? Přečtěte si o nejmodernějších postupech tváření kovů. Jaké jsou možnosti rovnání, ohýbání a ohraňování plechů za tepla i za studena? V následujícím článku vám představíme nejmodernější technologie a postupy.

Obecně lze říci, že při tváření kovů dochází ke změně tvaru výrobku nebo polotovaru. Změna tvaru je zajištěna působením vnějších sil, aniž by však došlo k jeho nežádoucímu porušení. Proto je vhodné tvářet materiál, který vyznačující se nízkou mezí pružnosti, k jejímuž překročení dochází. Naopak by měl být charakteristický vysokou mezí pevnosti, která by neměla být překročena, aby nedošlo ke zničení materiálu nebo polotovaru. Tváření může probíhat buď za tepla, nebo za studena. Dále tváření kovů dělíme dva typy:

Tváření objemové

Objemové tváření spočívá v deformaci všech tří směrů. Mezi hlavní typy objemového tváření kovů patří rovnání, kování a tažení. Některé technologické postupy jsou prováděny za studena, jiné za tepla.

  • Rovnání: Metoda rovnání plechů se používá k odstranění nežádoucích deformací materiálu. Rovnání je provádění rovnacími válci, například rovnacím válcem RPN 15/2500, které umožňují válcování širokého spektra dílců, od kusů miniaturních rozměrů, až po delší kusy zdeformovaného materiálu. Jindy je samozřejmě možné využít válcování za tepla.
  • Kování: Zahřátý materiál je kován na kovadlině do výsledné podoby.
  • Tažení: Dochází k protahování kovových tyčí různými průtahy.

Tváření plošné

Při plošném tváření probíhá deformace ve dvou směrech. Do této kategorie patří zejména ohraňování a ohýbání kovů, ale zmínit bychom mohli i tažení a stříhání.

  • Ohraňování a ohýbání: K vytváření ostrých ohybů slouží metoda ohraňování plechů. Vznikají tak ohyby o velmi malém poloměru zaoblení, v přesně daných úhlech. K ohraňování neb také ohýbání plechů se používají CNC ohraňovací lisy, například model LVD PPEB-EFL 320/4500, který je vybaven laserovým doměřováním. Zmíněné vylepšení se postará o přesný úhel a rozměr ohybu. Tento typ tváření kovů je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu profilů a nejrůznějších dalších produktů.
  • Tažení: Probíhá na stejném principu jak tažení objemové, jenom s jiným výsledkem.

Chcete-li se dozvědět více o moderních metodách práce s kovy, potom se podívejte na stránky firmy Cutco. Naleznete zde rady k výběru toho nejlepšího řešení pro váš projekt, ale v případě pochybností se neváhejte zeptat vyškolených profesionálů.

ZDROJ: PR článek společnosti CUTCO, a.s.