Zmizelé kostely severních Čech očima studentů Fakulty architektury ČVUT
Galerie(9)

Zmizelé kostely severních Čech očima studentů Fakulty architektury ČVUT

Od minulého týdne probíhá v Dejvicích výstava semestrálních prací studentů Fakulty architektury ČVUT. Součástí je i instalace studentů ateliéru Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka Zmizelé kostely severních Čech.

Tvrdá a přitom krásná krajina severních Čech byla ve 20. století terčem nesmírné lidské zlovůle. Mezi koncem 2. světové války a sametovou revolucí zde komunistická diktatura zničila téměř 600 kostelů, kapliček, hřbitovů a synagog. Některé nechal režim cíleně zchátrat, aby je mohl následně nechat zbořit, některé zmizely v důsledku režimu hraničního pásma a vojenského prostoru Ralsko. Další cenné stavby padly za oběť budování Nechranické nádrže nebo povrchových dolů na hnědé uhlí.

Studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk se zaměřili na kostely z okolí Verneřic, které byly v 60. letech odepřením finančních prostředků odsouzeny k postupnému chátrání a rabování a většina z nich byla v 70. letech zdemolována. Navázali tak na výzkum „Zničené kostely severních Čech 1945-1989“, na kterém se podílela Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Úkolem studentů bylo navrhnout kostel nebo kapli na místě zničených posvěcených míst ve Valkeřicích, Mukařově a na Božím vrchu u Verneřic.

„Cílem projektu je inspirovat diskuzi o znovuzrození zjizvených míst severních Čech a zamyslet se nad podobou sakrálního prostoru pro 21. století. Zkoumali jsme, jak působí světlo v interiéru, pracovali jsme s materiály a způsobem, jakým jsou aplikovány. Snažili jsme se o dosažení atmosféry, obnovení paměti místa,“ vysvětlují architekti filozofii projektu.

Výstava je k vidění na Fakultě architektury ČVUT až do soboty 11. června 2016, kdy proběhne v rámci Muzejní noci dernisáž výstavy ateliérových prací.