Využitý potenciál jednoho JZD

Využitý potenciál jednoho JZD

Původně zemědělská usedlost, velkoryse založená v druhé polovině devatenáctého století v Předlicích na okraji Ústí nad Labem se proměnila na školicí středisko dřevozpracující společnosti. Ne náhodou tak připomíná pilu.

Za minulého režimu tu hospodařilo JZD, které areál využívalo nejspíš naprosto pragmaticky. Udržovalo se pouze to, co se bezprostředně hodilo, zbytek chátral. Od devadesátých let bylo místo opuštěné a následoval rychlý rozklad. Přes pokročilou devastaci tu ale stále byla a je zřetelná síla koncepce a provedení původního založení. „Připadalo nám dobré sledovat zkušenost a myšlení původních stavitelů. Torzo stodoly na jižní hraně pozemku v sobě mělo potenciál a kouzlo, které bylo škoda nevyužít a nový dům jsme proto umístili sem.

Kamenná obvodová zeď navíc svojí velikostí a proporcí překvapivě dobře funguje pro dispozici a zamýšlený provoz nového domu,“ říkají architekti a dodávají: „Ve chvíli kdy jsme zjistili, že původní zdi a otvory, sami o sobě proporčně přesné a krásné, ladí dokonale také s modulací dřevostavby (se dřevem jako stavebním materiálem se od počátku automaticky alespoň na část domu počítalo), zkonstruoval se dům vlastně sám.

Dlouhé boční kamenné zdí architekti využili jako přirozené opěrky (výrazný terénní zlom) a zároveň stabilní a pevné fasády nového domu. Původní vjezdy do stodoly pak dobře zapadaly do dispozic přízemí jako hlavní vstupy a velká okna. Střešní rovina je jakousi pilou šedových světlíků.

Jejich velikost a směřování se váže pevně k dispozici druhého podlaží. Na východ orientované světlíky stejné velikosti prosvětlují jednotlivé učebny a západně orientované prosklení osvětluje komunikační prostor a velkou jednací místnost.

Střecha svým tvarem odkazuje k industriální atmosféře městské periferie (v blízkém okolí používaný typus) a zároveň přináší nevšední světelnou kvalitu do celého horního patra domu. S nadsázkou je střecha také zubatým plátem pily, typického nástroje JACERu.

JACER – školicí středisko
Architekti: 3+1 architekti (Plánička, Páral, Panenka)
Místo: Předlice, Ústí nad Labem
Projekt: 2011
Realizace: 2014
Náklady: 25 mil. Kč
Obestavěný prostor: 3 500 m3
Užitná plocha: 892 m3
Plocha pozemku: 6 066 m2

red
Foto: Pavel Plánička