Rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice

Rekonstrukce industriálních staveb v současném pojetí v sobě váže doby minulé, spojené většinou s průmyslovou výrobou, a mnohotvárnou budoucnost, kterou jí vtiskují investoři spolu s architekty.

Stejně je tomu i v případě proměny plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic, který má v rodném listu rok vzniku 1921. Z národní kulturní památky vznikla Multifunkční aula Gong s kongresovým sálem, galerií a prostory pro akce společenského a kulturního charakteru. Autorem návrhu centra i urbanistického řešení Dolních Vítkovic je architekt Josef Pleskot.

Výroba surového železa byla ve vítkovických vysokých pecích ukončena po 162 letech v roce 1998, celý areál Dolní oblasti Vítkovic se stal Kulturní technickou památkou, o čtyři roky později byl vyhlášen Národní kulturní památkou. Rekonverze objektu plynojemu obsahovala úpravy stávajících nosných ocelových konstrukcí a hybridní betonovou a ocelovou vestavbu nových prostor. Objekt byl uveden do provozu v květnu roku 2012. O úspěšnou rekonverzi celé oblasti se zasazuje současný management skupiny Vítkovice Machinery Group v čele s Ing. Janem Světlíkem.

Přestavba probíhala v několika etapách. I. etapa zahrnovala úpravu ocelové konstrukce zvonu plynojemu, ve II. etapě byla realizována betonová vestavba včetně nových vnitřních ocelových konstrukcí – primárních nosných konstrukcí hlediště a nosných konstrukcí pro jevištní techniku. Vestavba je reprezentována dvěma věžemi komunikačních a provozních prostor, jež v půdorysu opisují rozevřené písmeno „Y“. Ve dvou dolních úrovních jsou mezi nimi umístěny výstavní a konferenční prostory, třetí výškovou úrovní je foyer velkého společenského sálu, nad nímž se mezi rameny písmene „Y“ rozevírá hlediště pro 1 500 diváků. Jeviště spolu se zázemím a výtahovou plošinou se nachází mezi rovnoběžnými úseky komunikačních věží. Tyto věže a prostory jevištních a společenských podlaží jsou vybudovány z monolitického železobetonu, konstrukce hlediště je realizována z prefabrikovaných prvků.

Projekt byl spolufinancován v rámci IOP Evropského fondu pro regionální rozvoj za značné osobní zainteresovanosti hlavního mecenáše, průmyslníka Ing. Jana Světlíka. V říjnu letošního roku získala aula ocenění Stavba roku 2013, a to za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce. Další ocenění – Zvláštní cenu poroty, získal dolnovítkovický Gong 6. 11. 2013 v prestižní soutěži „Nejlepší z realit – Best of Realty“za jedinečné přispění k rozvoji českého trhu s nemovitostmi.

Autor: Josef Pleskot
Ateliér: AP Atelier
Zodpovědný projektant: Excon, a.s., Recoc, spol. s.r.o.
Stavebník: Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o.
Generální dodavatel: Gemo Olomouc, s.r.o.
Světadíl: Evropa
Země: Česká republika
Město: Ostrava
Datum realizace: 2012

Text: Dana D. Daňková
Foto: Tomáš Souček, Jiří Zerzoň, Boris Renner