Projekt ekologického centra u hranice CHKO

Projekt ekologického centra u hranice CHKO

Po dvou letech přípravy rozhodla Rada sdružení Čmelák ukončit přípravu projektu Centra pro přírodu ve Starém Harcově. Hlavním důvodem jsou komplikace se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, které již neumožní stavbu v potřebných termínech zahájit a dokončit, a tím pádem získat na projekt evropské dotace. Plánuje se ale dál.

Nízkoenergetická stavba za zhruba 20 milionů korun měla stát na rozlehlém pozemku ve Starém Harcově u Liberce a měla vytvořit zázemí pro činnost této neziskové organizace s téměř dvacetiletou tradicí. Čmelák měl připravený projekt i peníze na financování potřebných 15 procent projektu z vlastních zdrojů, když se mu podařilo získat finančního partnera, který byl ochoten poskytnout dlouhodobou půjčku. „Je to škoda, naše organizace mohla získat konečně profesionální zázemí pro svou činnost,“ říká předseda sdružení Jan Korytář a dodává: „Do přípravy projektu jsme dali hodně energie a financí, ale ne každý projekt vyjde.

Věřím, že se Čmeláku podaří využít příštího projektovacího období a vybuduje si odpovídající zázemí pro své aktivity.“ Multifunkční dům podle projektu architektů Vladimíra Baldy a Martina Hilperta má vyrůst na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce v těsné blízkosti hranice CHKO Jizerské hory. Rozšíří zde nabídku možností trávení volného času pro ty obyvatele a návštěvníky Liberce, kteří mají zájem o přírodu, zdravý životní styl, pobyt v přírodě, ekologickou výchovu, dobrovolnictví a podobné aktivity, a to jak přímo v tomto objektu a přilehlých pozemcích, tak nepřímo v souvislosti s aktivitami neziskových organizací, které v tomto objektu budou působit.

Podle horské chalupy
Architekti navrhli nový objekt Centra pro přírodu tak, aby kopíroval půdorys původní horské chalupy. Jednoduchá kvádrová hmota je zastřešena, stejně jako původní objekt, sedlovou střechou se sklonem 45 stupňů s malým přesahem. Provoz centra je umístěn ve třech podlažích a v podkroví. Vstup do budovy, který je zvýrazněn nikou ve fasádě, je situován na severovýchodním nároží. Přes zádveří se návštěvník dostává do chodby se schody pro přístup do dalších podlaží.

Hlavní prostorem přízemí i celého objektu je školicí místnost. Zbývající prostory podlaží jsou vyhrazeny pro sociální zázemí a kuchyň. Ze školicí místnosti je přístupný i balkon se zimní zahradou na západní fasádě budovy. Suterén je téměř celý vyhrazen pro výtvarnou dílnu, ze které je možné přes francouzská okna vystoupit na terasu vymezenou budovou centra a potokem protékající skrz pozemek. Zbývající část podlaží je určena pro technickou místnost a sklad otopu.Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí kanceláře pro pracovníky sdružení, pokoje pro ubytování a odpovídající sociální zařízení. Podkrovní místnosti jsou vyhrazeny pro příležitostné přespání sportovnějšího typu nebo pro skladování.Situace: 1 Budova centra pro přírodu, 2 Zpevněná plocha terasy, 3 Parkování


Půdorys suterénu: 1 chodba, 2 výtvarná dílna, 3 imobilní WC, 4 čajová kuchyně, 5 technická místnost / kotelna, 6 sklad otopu


Půdorys přízemí: 1 vstupní zádveří, 2 chodba, 3 kuchyně, 4 výuková a společenská místnost, 5 sklad, 6 chodba, 7 šatna, 8 WC muži, 9 WC ženy, 10 WC imobilní


Půdorys patra: 1 chodba, 2 kancelář, 3 WC a umývárna, 4 garsoniéra

Centrum pro přírodu
Místo: Liberec – Starý Harcov
Zadavatel:  Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.
Autoři: Vladimír Balda, Martin Hilpert
Spolupráce: Irena Vybíralíková
Projekt: 2012

TEXT: KAK
VIZUALIZACE: VLADIMÍR BALDA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

Komentáře