Moderní science centrum iQLANDIA v Liberci
Galerie(6)

Moderní science centrum iQLANDIA v Liberci

Ze staré tovární budovy v Liberci vzniklo centrum pro popularizaci vědy formou interaktivního poznávání. Architektka Miluše Suchardová pojala stavbu jako jeden z exponátů. Návštěvníci tak mohou procházet budovou jako útrobami živého organismu s přiznanými stavebními prvky a rozvody technologií TZB, vizualizací toků veškerých energií v budově a technickými místnostmi jako jednotlivými orgány lidského těla.

Čtyřpodlažní centrum je hmotově tvořeno ze tří hlavních částí: novostavby, původní rekonstruované cihlové tovární budovy a proskleného tubusu se spirálovou rampou. Spirála je vnímána jako symbol vývoje, pohybu a v tomto případě také jako spojující prvek mezi starou a novou částí budovy. Nová část objektu je navržena jako monolitický železobetonový skelet včetně rampy a jejích nosných lomených sloupů z pohledového betonu. Stavba byla založena na vrtaných železobetonových pilotách opřených o skalní podloží. Základním motivem architektonického návrhu je technicistní charakter, který prostupuje z exteriéru do interiéru stavby.

Dům jako exponát

Textilní továrna z roku 1884 byla před rekonstrukcí součástí dnes již nepoužívaného výrobního areálu. Proměny území typu brownfield jsou dnes pro budoucí život mnoha našich měst stejně důležité, jako byl na začátku průmyslového věku jejich vznik. Přestože je pro investora jednodušším a méně nákladným řešením postavení nových domů, kvalita starších továren a jejich rekonstrukce má svou nespornou hodnotu a poetiku. V objektu převažuje sklo, kov a pohledový beton.

Technické místnosti jsou označeny jako jednotlivé orgány lidského těla

Výtvarné zpracování exteriéru stavby se rovněž promítá do zpracování samotného interiéru, jen vnější výraz budovy je oproti zdrženlivějšímu pojetí interiéru podstatně okázalejší. V interiéru se navzdory jeho členitosti lze velmi snadno orientovat. Pozornost návštěvníků má směřovat k exponátům a interiér slouží pouze jako pozadí jejich vnímání. Převládající šedá barva tvoří klidný a monotónní podklad pro barevné plochy expozic a informačních prvků. Ke každému podlaží včetně střechy a suterénu je pro lepší orientaci přiřazena jedna barva. Toky veškerých energií v budově mohou návštěvníci sledovat pomocí vizualizací na obrazovkách. Většina strojoven a rozvoden je z výukových a prezentačních důvodů prosklená.

Stavební alchymie

Realizace atypické stavby se neobešla bez použití kvalitní stavební chemie. Například betonové nosníky centrální rampy a betonové vřeteno venkovního schodiště jsou natřeny hydrofobním nátěrem a barevným krycím nátěrem. Na základní penetraci a vrchní probarvení byly použity výrobky Mapei – Elastocolor Primer a Elastocolor Pittura. Při stavbě byly použity i další stavebně­chemické výrobky Mapei, například pružná cementová hydroizolační stěrka Mapelastic, cementové lepidlo pro pokládku keramických obkladů a dlažeb Kerabond s latexovou přísadou Isolastic nebo rychle tvrdnoucí spárovací malta Ultracolor Plus.

V přízemí budovy najdeme interaktivní exponáty vodního světa, ostatní podlaží včetně suterénu a části střechy slouží dalším částem expozice, výuce a hře. Kromě výstavních sálů je součástí objektu také 3D planetárium, posluchárna a relaxační prostory. Expozice se ale nedrží jen uvnitř objektu – i venkovní plochy před budovou jsou oživeny interaktivními exponáty a uměleckými předměty.

Architekt Ing. arch. Miluše Suchardová
Generální projektant AGP-PJ, Ing. Jiří Palas
Statická část Ing. Vladislav Bureš, STATIKA, projekční kancelář, s. r. o.
Hlavní stavbyvedoucí Ing. Tomáš Balla, EUROVIA CS, a. s.
Realizace 2014
Investiční náklady 400 mil. Kč

Zdroj: Mapei, Miluše Suchardová, Jiří Palas
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
foto: MAPEI, ARCHIV MILUŠE SUCHARDOVÉ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.