Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Levitující kaple v Japonsku

Levitující kaple v Japonsku

Novou svatební kapli v japonském městě Gunma navrhl architekt Hironaka Ogawa. Na první pohled je to jen bílá kostka. Když se ale podíváte pozorně, zjistíte, že se kaple vznáší nad zemí. A teprve když vstoupíte, pochopíte, proč se jmenuje Forest Chapel- Lesní kaple.

Kolem japonské svatební kaple je vodní plocha

Nová Lesní kaple stojí v zahradě stávajícího svatebního centra. Ke konceptu inspirovaly Hironaka Ogawu stromy, které určené místo obklopovaly. Rozhodl se tyto stromy zkopírovat i do interiéru v podobě ocelových sloupů, které nesou konstrukci kaple. Každý tento sloup je složen z osmi ocelových L- profilů, čtyři z nich o rozměru 90x90x7 mm a čtyři o rozměru 75x75x6 mm. Ocelové profily jsou pevně spojeny v dolní části sloupu, který napodobuje stromový kmen. V horní části se ohýbané profily rozbíhají a vytvářejí korunu stromu, která je pevně přichycena ke stropní konstrukci.

Levitujícího efektu je u Lesní svatební kaple dosaženo použitím pásu zrcadlového skla, které odráží trávník a vodní plochu, která kapli obklopuje. Prosklený pás do výšky kolen probíhá po téměř celém obvodu kaple a přivádí do ní tlumené světlo. Hlavním zdrojem přirozeného světla je v interiéru velké okno nalevo od oltáře.

Forest Chapel
architekt: Hironaka Ogawa & Associates
realizace: Japonsko, 2011

Veronika Benešová
foto: Daici Ano
zdroj: www.ogaa.jp


Kaple levitují díky zrcadlovému prosklení ve spodní části průčelí


Prosklení spodní části pokračuje i na bočních stěnách kaple


Stromy z ocelových profilů nesou stropní konstrukci kaple


Každý strom je spleten z osmi ocelových profilů


Hlavní zdrojem přirozeného světla je velké okno nalevo od oltáře


Vnitřní uspořádání japonské kaple je velmi tradiční


Ocelová stropní konstrukce


Detail uspořádání ocelových profilů ve  sloupu- stromu


Izometrické zobrazení japonské kaple


Pohledy

Komentáře