Nevšední jednoduchost v dřevěném plášti

Nevšední jednoduchost v dřevěném plášti

V moři rodinných příbytků, rozlitém po černošické lokalitě Lada, se během minulého roku objevil hranolovitý domek vzdáleně připomínající parník. Po jeho dřevěném boku stoupají kovové schůdky se zábradlím na horní palubu, kde se leskne komínek z legované oceli.

Celkové vzezření domu působí neobvykle a zároveň celistvě. Čistý hranolovitý tvar s plochou střechou, dřevěné pergoly nad parkovacím stáním, kontrast prkenné fasády z horského modřínu s jemným síťováním postranních stínění a střešního zábradlí, temný lesk hliníkových oken, to vše vytváří nezaměnitelný charakter celku, jenž se místním lidem již jistě vryl do paměti. Řada za sebou stojících masivních rámů nad stáním pro dvě auta v průčelí dodává funkcionalistické eleganci domu klasicistní přídech. Přes jistou monumentalitu se však jedná o stavbu relativně drobnou, nikterak nepřevyšující řadu přilehlých domků.
Jednopatrový objekt s obdélným půdorysem je posazen na základových pasech z prostého betonu. Konstrukční systém domu kombinuje železobetonový rám s cihlovou vyzdívkou. Do delších železobetonových příčlí rámové konstrukce jsou uloženy nosníky stropu prvního nadpodlaží a střechy. Železobetonové konstrukce měly být původně v interiéru přiznané jako pohledové. Bohužel provedení těchto konstrukčních prvků neodpovídalo požadované kvalitě pohledového betonu. Z toho důvodu byla na většinu z nich natažena cementová stěrka. 

Schodiště jako výtvarné dílo

Do domu se vchází zboku, ze severovýchodní strany. Většinu plochy přízemí zaujímá velká obývací místnost, ústřední prostor celé stavby, slučující obývací ­pokoj, kuchyni, jídelnu a vlastně i vstupní chodbu. Ta je totiž od obývacího prostoru oddělena jen částečně, krátkou zdí, na niž z chodby přiléhá impozantní monolitické železobetonové schodiště, které působí dojmem skulptury, vytesané z jednoho kusu. Určitý pocit syrové autonomie mu rovněž propůjčuje ocelové zábradlí úzkého čtverhranného profilu s povrchem v úpravě žárový pozink. Za jihovýchodní průčelní stěnou domu se v přízemí nachází prostor se saunou, odpočinkovou zónou a koupelnou.

Těleso schodů stoupá z přízemí do malé předsíňky v patře, jež je originálním způsobem propojena s hlavní místností pod ní. Podlahu podél ústí schodů tvoří lávka zhotovená kombinací pororoštu a tahokovu, takže spolu obyvatelé na obou podlažích mohou volně komunikovat. Plochu patra v zásadě člení tři hlavní místnosti: ložnice a dva dětské pokoje. Ústřední osou je zde oblast kolem ústí schodiště. Prostor mezi ním a průčelní stěnou patří ložnici s navazující koupelnou. Od výstupu schodiště se směrem nalevo táhne chodba, sloužící zároveň velmi prakticky jako šatna. Z chodby se otevírá vstup na venkovní pororoštové schodiště, stoupající na střechu. 

Dřevěná tvář domu

Plochá pochozí střecha je řešená jako pobytová terasa. Po obvodu ji vroubí zábradlí z ocelové pásoviny kombinované se sítí z tahokovu. Povrch střechy pokrývá spádová vrstva z vylehčeného betonu. Pro vyrovnání pochozí plochy architektka navrhla ve střední části střechy široké dřevěné plato z horského modřínu. Vzhled celé stavby zásadním způsobem určuje dřevěný obklad z horizontálně kladených palubek z horského modřínu.

Prkna spojená na pero a drážku spočívají na roštu na hlavní obvodové zdi. Dřevo je ošetřeno pouze hloubkovou, bezbarvou impregnací proti plísním a škůdcům a počítá se změnou jeho vzhledu v důsledku stárnutí. Oproti fotografiím pořízeným po dokončení stavby si lze již nyní všimnout celkového vyblednutí fasády a změny jejího odstínu do stříbrošedé. Ani v nejmenším to však stavbě neubírá na přitažlivosti, spíše tím fasáda získává přirozenou patinu. Po svislých lankách, napjatých mezi konzolami stínění a ukotvených v zemi, se brzy mají vinout popínavé rostliny, jež přírodní povrch fasády zazelení a ještě více integrují stavbu do zahrady. 

Obývací místnost a prostor před saunou se do exteriéru otvírají třemi rozměrnými hliníkovými okny, ústícími na plochu modřínového plata. Až konstrukce konzol a lanek obroste popínavou zelení, vytvoří se před boční fasádou přívětivé loubí. Průchozí okna zastiňují lehké žaluzie, tvořené obdélnými ocelovými rámy, vyplněnými sítí z tahokovu. 

Jednoduchý interiér

Ve své střídmosti je design interiéru řešen velmi elegantně. Matná plocha dubové plovoucí podlahy v přízemí představuje jeho solidní základ. Ve všech přízemních místnostech je podlaha odizolována proti zemní vlhkosti a radonu. Tepelný komfort zajišťuje topný had, uložený do podkladové betonové mazaniny pod hlavní obytnou místností, chodbou a kuchyní. Nosnou betonovou konstrukci mezi okny do zahrady pokrývá šedá cementová stěrka. Syrový dojem z jejího puristického vzezření zjemňuje teplý odstín kouřového dubu na podlaze.   Malým estetickým klenotem domu je koupelna, tvořící zázemí ložnice v prvním patře. Od ložnice ji odděluje stěna ze skleněných tvárnic. Tatáž stěna tvoří v ložnici vestavěnou skříň a je podsvícena čtveřicí lineárních zářivek (dvěma zářivkami pod stropem a dvěma nad podlahou), které slouží jako doplňkový osvětlovací prvek jak v koupelně, tak v šatně.

V odcizeném bludišti záplavy rodinných domečků bohužel není této stavbě od Kamily Amblerové dopřáno vyniknout na náležitém prostoru. Úzká parcela zahrádky, úzce obepínající dům, je vřazena do hustého šiku ostatních domků. Přesto však svým neobvyklým zjevem dokáže upoutat pozornost kolemjdoucích. Ti se zřejmě po krátké úvaze přidají buď k táboru jeho obdivovatelů, nebo k jeho odpůrcům. Stavba jistě od svého posuzovatele vyžaduje vyzrálost estetického cítění, avšak i lidé s vyvinutým smyslem pro architekturu mohou mít různé preference. Zadavatelé stavby si ale očividně nehodlali nechat postavit další domeček, který „nikoho neurazí“, nicméně za moc nestojí. Pokud jsou podobná neotřelá řešení podložena předešlými zkušenostmi, jako v tomto případě, může se na nich zakládat další vývoj stavitelství. 

Název stavby: RD Černošice
Klient: soukromá osoba
Architekt: Kamila Amblerová
Projektant: Kamila Amblerová, Jakub Volka
Design, návrh  interiérů: Kamila Amblerová
Začátek realizace: 2006
Konec realizace: 2007
Funkce (původní,  současná): obytný dům
Zastavěná plocha: 112 m2
Celkový obestavěný  prostor: 780 m2
Celková užitná  plocha: 175 m2
Plocha pozemku: 868 m2
Generální  dodavatel stavby: Engram, s.r.o 

Materiály: pohledový železobeton, cementová stěrka, hliníková okna, dřevo – horský modřín, kouřový dub, javor, ocel žárový pozink, sklo, tahokov, drátosklo, nerezová lanka, skleněné tvárnice Vitrablok, klempířské výrobky z titanzinkového předzvětralého plechu Rheinzink, oplocení: drátěné panely, svařované ocelové pruty, upevněné do ocelových sloupků, povrchová úprava žárový pozink, zábradlí pochozí střechy – ocelová pásovina, „T“ profil v kombinaci se sítí tahokovu, vše žárový pozic; modulový systém Porotherm, keramický strop, SDK 

Zdivo: Porotherm  40 P+D na maltovinu o pevnostní síle M5. Pro dodržení přesných rozměrů bylo nutné použít doplňkové cihly rohové a poloviční – 40 ½ P+D, 40 R (rohová), 40 N P+D (nízká). V přízemí je pro 1. vrstvu a v 2. NP pro poslední vrstvu pod věncem použit snížený modul z doplňkového programu (400 x 247 x 155). 

Střešní krytina: obrácená střecha: nosná konstrukce, spádová vrstva z lehčeného betonu, geotextilie 500g/m2, plastová fólie 1,2 mm, geotextilie 500g/m2, napová fólie jako drenážní vrstva, extrudovaný polystyren 2 x 80 mm, kačírek f 16/32 max. 50 mm, dřevěný rošt z horského modřínu 

Okna: hliníková, povrchová úprava oboustranný přírodní dvojitý elox, rám z tříkomorových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení Float4 Planibel, Ug=1,1 W/m2K. Okna jsou osazena do vnějšího líce fasády a jsou kotvena do atypicky vyrobených ocelových profilů. 

Dveře: dveře exteriérové – hliníkové, povrchová úprava oboustranný přírodní dvojitý elox, barva kování stříbrná. Vstupní dveře jsou prosklené, dveře do skladu jsou plné. Interiérové dveře – truhlářsky vyrobené, otvíravé, bezobložkové, futro 50x50cm zalícované z obou stran s tloušťkou křídla dveří, u vestavěných skříní dveře posuvné, křídlo ve stejném provedení jako u otvíravých dveří. 

Podlahy: V 1. NP je navržena třívrstvá podlaha vhodná pro pokládku na podlahové topení v úpravě kouřový dub 15 mm, povrchová úprava olej s voskem, v rámci betonové mazaniny 80 mm bude v obývacím pokoji, jídelně, kuchyni, chodbě, koupelně 1. NP a zázemí k sauně uložen topný had podlahového vytápění – médium voda; ve 2. NP podlaha masivní, 21 mm, javor rustikal – povrchová úprava olej, v koupelnách, místnosti před saunou a v technických prostorách – cementová stěrka Ardex B10. 

Vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace: vytápění  a ohřev TUV – plynový kotel, otopná soustava je teplovodní, kombinovaná s hliníkovými otopnými tělesy a podlahovým vytápěním, v koupelnách jsou otopné trubkové řebříky s el. vložkou, v koupelně 2. NP el. topná rohož pod stěrkou. Hlavní obytný prostor je doplněn o krbová kamna.

Tadeusz Szerynski
Foto: Andrea Lhotáková