Jak by měl vypadat bytový dům podle vašich představ?
Galerie(14)

Jak by měl vypadat bytový dům podle vašich představ?

Skupině berlínských investorů nevyhovoval žádný developerský projekt a rozhodli se pro projekt vlastní. Výsledkem je bytový dům s integrovanými společnými prostory.

Dům R50-cohousing stojí na Ritterstraße v bohémském a punkovém Kreuzbergu. Pozemek byl součástí balíčku parcel, které Senát města Berlín v roce 2010 určil k prodeji za fixní cenu (tzv. Festpreisverfahren) pro účely projektů baugruppe. Konkrétní pozemek si vybrali společně architekt s projektovým manažerem a několik budoucích obyvatel. Pozemek byl této skupině přidělen a prodán za smluvní cenu na základě soutěže spočívající ve vyhodnocení navrhovaných konceptů. Fixní cena a stanovená lhůta jednoho roku na realizaci koupě umožnily skupině důkladnou a ekonomicky efektivní přípravu projektu.

Společenství stavitelů

Baugruppe vznikla v podstatě z okruhu přátel a kolegů (většinou umělců a jedinců tvůrčích profesí). Celkově skupina sestávala ze 64 osob, z toho 24 dětí, a dům měl obsahovat 19 bytů.

Na začátku se uvažovalo o Genossenschaftu, tedy družstvu, nicméně v rámci diskuzí o právní formě této baugruppe bylo rozhodnuto ve prospěch Bauherrengemeinschaft, tedy tzv. společenství stavitelů, ve formě občanskoprávního sdružení (GbR –Gesellschaft bürgerlichen Rechts), a to z pragmatických a ekonomických důvodů s ohledem na soukromé vlastnictví. Projekt si přesto zachoval výrazné množství prvků charakteristických pro co-housingové projekty.

Projekt R50-cohousing byl financován pomocí soukromých úvěrů poskytnutých norimberskou Umweltbank a rovněž obdržel podporu od státní rozvojové banky KfW (úvěry s nízkou úrokovou sazbou poskytované udržitelným projektům).

Vznik projektu

Základem architektonického konceptu je robustní a jednoduchá konstrukce s pečlivě propracovanými průchody na různých úrovních. V kombinaci s redukovanou a částečně exponovanou infrastrukturou, nezávislou modulární dřevěnou fasádou, průchody a otvory vytvořenými podle konkrétních potřeb této stavby a s balkóny po celém obvodu v každém patře poskytlo toto řešení obrovskou flexibilitu pro rozvržení půdorysů jednotlivých pater a zároveň bylo základem pro diskuze s budoucími obyvateli domu.

Proces moderované participace ve formě diskuzí s celou baugruppe sehrál zásadní roli při utváření návrhu a stavbě domu. Baugruppe se scházela zhruba jednou až dvakrát měsíčně. Moderování diskuze zajišťoval projektový manažer a architekti ifau, Jesko Fezer a dvojice architektů Tim Heide a Verena von Beckerath. Rozhodnutí vycházela ze shody všech zúčastněných a často byla přijímána teprve po prodiskutování několika variant předem připravených ve spolupráci s architektem.

Architekti použili metodiku dotazníků a diagramů, pomocí kterých analyzovali prostorové potřeby jednotlivých členů skupiny. Výsledky analýzy byly následně diskutovány při osobních setkáních. Architektonický koncept umožňoval úpravu velikosti bytů. Společně s budoucími obyvateli byl definován obecný standard pro vybavení bytů, což umožnilo kolektivní postup při zařizování interiérů a snížilo náklady, ale zároveň zachovalo možnost individuálního rozvržení jednotlivých bytů.

Baugruppe vznikla z okruhu přátel a kolegů.

Sdílené prostory

Dále se jednalo o umístění a dispozicích společných prostor (cca. 20 % celkové plochy). Kromě balkónů po celém obvodu, zahrady a krytého prostoru v suterénu tak byly do projektu doplněny a architektonicky zapracovány dvouúrovňová víceúčelová společná místnost, prádelna, dílna a střešní terasa s letní kuchyní.

Když se členové baugruppe nastěhovávali, zbývalo stále ještě dořešit několik otázek jako např. rozvržení zahrady nebo interiér letní kuchyně. V domě se podařilo zajistit dobré a stabilní sousedské prostředí. Pouze jeden byt byl prodán novým členům, protože původní majitelé bytu se odstěhovali z Berlína kvůli pracovním povinnostem. Několik bytů bylo pronajato na dobu určitou, a sice v souvislosti s granty a dalšími profesními aktivitami daných členů skupiny.

Sdílené prostory tvoří 20 % celkové plochy.

Šetrný

Díky použitým materiálům a racionálnímu návrhu stavby se podařilo dosáhnout nízkých stavebních nákladů (v průměru 2 150 EUR za metr čtvereční). Stavba byla zahájena v listopadu 2011 a dokončena v únoru 2013. Výsledná energetická náročnost budovy je o 30 % nižší než limity stanovené německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV 2009).  

Co-housingový projekt R 50 získal několik uznání a postoupil do užšího výběru 40 staveb v prestižní soutěži Evropská cena za současnou architekturu Mies van der Rohe Award 2015.

Architekti použili metodiku dotazníků a diagramů, pomocí kterých analyzovali prostorové potřeby jednotlivých členů skupiny.

Díky použitým materiálům a racionálnímu návrhu stavby se podařilo dosáhnout nízkých stavebních nákladů.

Situace

TEXT: Žofie Raimanová, Helena Doudová
FOTO: Andrew Alberts

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.