VELUX již po sedmé vyhlásil nejlepší mladé architekty

VELUX již po sedmé vyhlásil nejlepší mladé architekty

Úspěšná soutěž s názvem „Život pod střechou“, kterou již sedmým rokem pořádá pro studenty středních průmyslových škol stavebních společnost VELUX Česká republika, s.r.o., má své letošní vítěze. Slavnostní vyhlášení vítězů a představení jejich oceněných prací se uskutečnilo dnes v Písecké bráně v Praze.

„Letošní ročník se nesl v duchu energetických úspor, svažitých pozemků a výrazném nástupu výtvarných konceptů mezi návrhy. Všechny tyto trendy najdeme i u prací oceněných v letošním ročníku. Jsme rádi, že studenty naše soutěž baví a inspiruje,“ sdělila ing. arch. Klára Bukolská ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.

Kritériem soutěže „Život pod střechou“ byly projekty jakýchkoli staveb – kromě rodinných domů, mohli studenti přihlásit i návrhy bytových či jiných budov, kde denní světlo a čerstvý vzduch přichází do objektu šikmou či plochou střechou s využitím výrobků VELUX. Podle podmínek soutěže měli studenti také za úkol prokázat rovnoměrnost a správnou hladinu denního osvětlení místností v prostoru pod střechou zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX. Současně bylo podmínkou energeticky efektivní řešení staveb, které zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

O soutěž byl velký zájem. Soutěžili studenti středních průmyslových škol stavebních (SPŠS) z celé České republiky. Odborná porota složená z nezávislých odborníků Ing. Josefa Šandy, doc. Ing. arch. Tomáše Brixe a Ing. arch. Kláry Bukolské ze společnosti VELUX vybrala tři vítězné projekty a udělila i čtyři zvláštní ocenění. Cenu udělili i zaměstnanci společnosti VELUX.

První místo získal Filip Kačmář ze SPŠS Zlín. U vítězného návrhu porota ocenila výtvarnou kompozici hmot, které jasně vymezují jednotlivé funkční celky domu. Jasný koncept hlavního kvádru obytné místnosti a vetknutých krychlí kuchyně, pokojů a ložnic vytváří přesvědčivé a netradiční řešení individuálního bydlení. Prosvětlení objektu a vizuální kontakt s venkovním prostředím je řešeno velmi citlivě. Porota konstatovala, že dosažení deklarovaného nízkoenergetického standardu při takto členité budově bude finančně náročné. Výtvarně pojatému konceptu stavby odpovídá i zvolený způsob prezentace projektu. Za vítězný návrh si odnesl Filip Kačmář odměnu ve výši 15 000 Kč.

Druhé místo a odměnu 9000 Kč získal Luděk Šimoník rovněž ze SPŠS Zlín. Odborná porota tento návrh zhodnotila takto: Přestože se jedná o malý dům jednoduchého tvaru, vyznačuje se objekt poetikou. Dům má jednoduchý, elementární tvar, správné měřítko a je promyšleně osazen do svažitého terénu. Přestože je technické provedení čelní prosklené fasády na hranici realizovatelnosti a porota by ocenila i střídmější využití prosvětlovacích prvků, přináší tento objekt uživateli výborný kontakt s okolním prostředím, velkorysost promyšlené dispozice a moderní koncept bydlení na velmi malé podlahové ploše.

Třetí cenu si odnesl Jiří Řapek ze SPŠS Tábor. Porotu zaujal jednoduchý tvar domu se střídmým užitím materiálů. Dům má kultivovanou dispozici a dobré řešení prosvětlení interiéru. Velmi se podařilo osazení do terénu i kontakt s vodní hladinou. Přestože objekt nezapře výraznou inspiraci prací prof. Martina Rajniše, student tímto domem vytvořil příjemný prostor pro život.

Porota udělila i čtyři zvláštní ocenění bez udání pořadí, která si odnesli tito studenti: Petr Pobucký ze SPŠS Valašské Meziříčí, Robin Kerekanič rovněž ze SPŠS Valašské Meziříčí, Pavel Zahálka ze SPŠS Hradec Králové a Jindřich Blanář ze SPŠS z Hodonína. Každý si odnesl odměnu ve výši 3 000 Kč. Cenu v hlasování zaměstnanců společnosti VELUX získal Jiří Čech ze SPŠS Zlín.
–>–>
Představení odborné poroty:
doc. ing. arch. Tomáš Brix do povědomí veřejnosti vstoupil na přelomu 60-70tých let 20. stol. svými pracemi na téma modulárních staveb ve vesmíru. Projekt „Obydlené lunární základny “ zaznamenal i mezinárodní ohlasy. V 70-80tých letech se podílel na návrzích a realizaci urbanizmu a budov městské vybavenosti v souvislosti s výstavbou Prahy 13. Od počátku 90tých let byl vedoucím atelieru tvorby na fakultě architektury ČVUT. Jako člen vědecké rady se podílel na koncipování nového pojetí školy. Současně s výukou projektuje a realizuje rozsáhlé stavby pro administrativu a bydlení v Praze 1 a 5. Podílí se i na projektu a realizaci divadla v Jihlavě. V 21. století kreslí a staví domy převážně v oboru rodinného bydlení s důrazem na energetickou úspornost, modulární postup výstavby a přepravní mobility.

Ing. Josef Šanda vystudoval obor teorie konstrukcí na stavební fakultě ČVUT. Pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, Výzkumném ústavu výstavby a architektury a v Průmstavu především na teoriích systémového navrhování a ve vyhledávacím výzkumu. V letech 1993 až 1998 byl spolumajitel architektonické kanceláře Architectural Associates, s.r.o. nyní je jednatelem projekční kanceláře Sanda s.r.o. Od roku 1990 přednáší na katedře architektury VŠUP Praha obor Stavitelství a působí jako projektant a project manager. Angažuje se v oblasti zavádění nových technologií a optimalizace energetického režimu bytových staveb. Publikuje texty především o navrhování staveb.

Cílem soutěže je podpořit kreativní práci mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim další vzdělávání. Účastníci soutěže mají také možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti s odborníky – architekty, kteří mají dlouholetou praxi. Posoudit kvalitu studentských prací z letošního ročníku soutěže může veřejnost na výstavě v Písecké bráně do 30. června 2010. Záštitu i nad letošním sedmým ročníkem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy.

Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 3. listopadu 2010 do 15. ledna 2011.