OKIN GROUP významně posílila své aktivity na Slovensku

OKIN GROUP, a. s. upevnila své dosavadní působení na Slovensku a založila zde novou dceřinou společnost. OKIN FACILITY SK, s. r. o. navazuje na pětiletou činnost slovenské organizační složky společnosti a bude zde nadále poskytovat a významně rozšiřovat své služby v oblasti facility managementu. Vedením slovenské pobočky byl pověřen Milan Janoušek, ředitel divize Facility Management mateřské společnosti OKIN GROUP v Česku.

Vznik OKIN FACILITY SK je odpovědí na stále se zvyšující poptávku po outsourcingu služeb facility managementu na východních trzích. „Na Slovensku dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s několika společnostmi z oblasti hotelnictví a nyní máme rozjednané i další projekty. Kromě facility managementu pro výrobní podniky, logistická centra a administrativní budovy bychom se chtěli zaměřit právě na podpůrné služby pro hotely a orgány státní správy,“ uvedl jednatel slovenské OKIN FACILITY SK Milan Janoušek.

OKIN GROUP se již patnáctým rokem pohybuje na trhu facility managementu a čtvrtým rokem v oblasti business process outsourcing. 

Vice info o společnosti na www.okinfacility.cz/cz/