Do Prahy se sjeli stavební ředitelé

Do Prahy se sjeli stavební ředitelé

Ředitelé těch největších i středních a malých stavebních společností se ve čtvrtek 11.11.2010 sjeli do Prahy, aby se zúčastnili diskuze s představiteli vlády, svými kolegy a novináři na Konferenci ředitelů stavebních společností 2010, kterou pořádala společnost CEEC Research společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Ipsos Tambor. Témat, která nyní pálí české stavebnictví, není málo, tudíž byla diskuze velmi plodná a zajímavá. Toto odvětví prochází zcela nepochybně náročným tranzitivním obdobím. Předchozí dlouhodobý a stabilní růst střídá výraznější pokles. Ten je zřetelným důsledkem viditelného úbytku nových zakázek, který začal již v roce 2008. Na konferenci zazněly mnohokrát státní i soukromé zakázky a jejich úskalí a dokonce několik prezentérů zmínilo palčivé téma asijské konkurence ve stavebnictví.

Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, který ujistil zástupce odvětví o pozornosti, kterou jim jeho úřad věnuje. Sdělil také, že bude bedlivě sledovat podmínky, za kterých případně vstoupí tolik diskutované asijské společnosti na český stavební trh. „Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje aktuální vývoj ve stavebnictví velmi pozorně,“ ujišťuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a dodává: „Rozhodně budu velmi obezřetně sledovat podmínky pro případný vstup zahraniční konkurence na náš stavební trh. Určitě budu hájit stejné podmínky a liberální prostředí, není možné, aby zahraniční firmy vyhrávaly zakázky nad těmi českými jenom proto, že mohou využívat dotace svých vlád.“

Pan ministr následně předal slovo řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury, panu Gustavu Slamečkovi, který ředitelům a zástupcům médií představil svoji realistickou střednědobou vizi vývoje stavebnictví a nejdůležitější dokumenty, které SFDI vydává – tzv. „Superkoncepci“ aneb dlouhodobou strategii pro dopravní infrastrukturu (2011 – 2025) a rozpočet SFDI pro rok 2011. Gustav Slamečka dále uvedl, že Ministerstvo dopravy připravuje pět PPP projektů – úsek dálnice D1, 2 úseky pražského okruhu, dálnice D3 a komunikace R35.

„Dokument „Superkoncepce“ velmi vítám. Považuji jej za systémový krok ze strany státu, tedy investora. Je vidět, že si uvědomuje potřebu střednědobého až dlouhodobého plánu a pokud tuto koncepci dodrží, dá stavebním firmám jasnější rámec pro jejich podnikatelskou činnost do budoucnosti v segmentech státem financovaných staveb. Doufám, že součástí dokumentu je také zlepšení procesního řízení ze strany investorů například SFDI.“ Vyjádřil se Pavel Vokáč, ředitel strategie a organizace řízení společnosti PSJ.

Konferenci navštívil také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, vysvětlil, jak je jeho ministerstvo propojeno se stavebnictvím a následně vyzdvihnul některé důležité skutečnosti, na které bude Ministerstvo pro místní rozvoj klást v dalším období důraz. Uvedl, že za jeden z klíčových projektů považuje program Panel, který si klade za cíl zrekonstruovat panelová sídliště. Pokud by se toto nedělo, hrozí, že z lokalit s panelovými domy vzniknou nevábná ghetta. Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje na změnách a zlepšeních ve Stavebním zákoně, ke kterým patří  například redukce počtu stavebních úřadů, úprava činnosti autorizovaných inspektorů apod. a slibuje jeho novelu v příštím roce.

Dle slov moderátora konference, Přemysla Čecha jsou PPP projekty jako sněžný muž. „Všichni o něm mluví a nikdo je neviděl“, uvedl moderátor. Již Gustav Slamečka ze SFDI otevřel toto téma a paní Blanka Dvořáková z KPMG mohla reagovat na vtipnou vsuvku a účastníkům přiblížila problematiku detailněji. Pohovořila o tom, jak je to s PPP projekty v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy.

Následně se slova chopil hlavní ekonom Raiffeisen bank Aleš Michl a představil svou predikci vývoje stavebnictví pro nejbližší období. Příští rok bude podle jeho názoru pro stavaře horší než ten letošní. Jako referenční zemi uvedl USA, kde podle něj „vše“ začalo, takže tam musí také krize skončit. Světová ekonomika sice již nastartovala růst, ale na dohled je podle jeho názoru další recese, odhadem za dva až tři roky. Problémy s nezaměstnaností přetrvají ještě několik let. Konkurenceschopnost ČR na zahraničních trzích je pro naši zemi klíčová, proto by vláda měla podpořit její necenové formy. Na příkladu Finska v 90. letech pan Michl ilustroval, že lze podpořit ekonomický růst i bez zvýšení vládních výdajů a tudíž i daní. Vláda by měla podle něj dbát více diktátu doby, využít informačních technologií a dát na web „rozklikávací“ rozpočet, kde by si každý občan mohl dohledat jednotlivé výdaje a zakázky. Aleš Michl také v diskuzi uvedl zajímavou skutečnost, že celkové provozní výdaje státu mají v příštím roce v plánu další nárůst, kdežto investice mají klesat.

Následovala řada velice zajímavých řečníků. Josef Vlášek, vrchní ředitel  Českého statistického úřadu, udal, že stavebnictví má významný podíl na HDP ČR (cca 8 %). Radim Passer, generální ředitel  Passerinvest uvedl několik postřehů z pohledu developera a také zmínil, že krize pročistila trh. Firmy se na kancelářském trhu, kde tato společnost působí, dle jeho vnímání snaží uspořit další náklady na nájmy a proto se zvýšila míra renegociace.

Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research, představil výsledky aktuální Kvartální analýzy českého stavebnictví 10/2010, kterou tato společnost dnes publikovala.

Jak uvádí Jiří Vacek, “představitelé stavebních společností výrazně zhoršují své predikce vývoje českého stavebnictví pro rok 2011. Ani v roce 2012 stále neočekávají návrat k výraznějšímu růstu, v lepším případě spíše počátek stabilizace. Firmy bojují s klesající poptávkou, tvrdou konkurencí a stále značnou mírou byrokracie. Klíčovou prioritou k úspěšnému přežití zůstává zvýšit efektivitu svého fungování, investice mají červenou“.

Generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát v  příštím roce čeká pokles českého stavebnictví minimálně o 10 %. Na velké stavebnictví je podle něj nutné se dívat s delším horizontem, než je jeden rok. Dále uvedl, že PPP projekty zatím nemají připravenou legislativu – rok se bude připravovat trh, rok se bude „tendrovat“, Tudíž je podle něj zahájení výstavby reálné v roce 2013. Pozitivní impulsy, které by stavební trh mohl v dalších letech dostat, nejsou podle jeho názoru skoro žádné.

Zástupce malé stavební firmy pan Zeman mimo jiné uvedl, že podle jeho názoru je v ČR zoufalá kvalita stavebních dělníků a jejich neochota odborně se vzdělávat. Na téma úspěšně realizovaných zakázek v zahraničí vystoupil generální ředitel PSJ František Vaculík a generální ředitel OHL ŽS Michal Štefl.

Zajímavostí konference byla možnost více než 80 účastníků se přímo na místě vyjádřit k jednotlivým tématům prostřednictvím hlasování. Pro zajímavost uvádíme vybrané výsledky. Účastníci konference se vyjádřili, že pociťují 10 – 30% pokles objemu zakázek z veřejných i soukromých zdrojů. „Více než tři čtvrtiny přítomných uvedlo, že nepovažují omezení veřejných zakázek za efektivní snížení zadlužení státního rozpočtu,“ uvedl k hlasování Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos Tambor.

Nejvíce hlasujících dále uvedlo, že snížení ceny u veřejných zakázek je možné dosáhnout kvalitnější přípravou projektu či výběrového řízení a alarmující jedna třetina jako nejlepší cestu snížení provizí a úplatků. Jiří Vacek doplnil, že dle výzkumu CEEC Research letos vyplynulo, že oproti loňskému roku došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu počtu společností, které uvedly, že byly požádány o úplatek. Toto též podtrhuje skutečnost, že 46 % zástupců firem na konferenci uvedlo, že nejvíce by se měla u veřejných zakázek zlepšit jejich transparentnost.

V oblasti soukromých zakázek 90 % účastníků uvedlo, že zákazníkům jde při výběru dodavatele hlavně o nízkou cenu. 67 % ředitelů uvedlo, že v soukromém sektoru je proces zadávání zakázek dobře zvládnut.

Jeden z mála pozitivních závěrů, které konference přinesla, vyplynul z hlasování na téma ekonomické krize. 57 % hlasujících uvedlo, že je finanční krize nakonec posílí. Jako klíčové pro přečkání krize více než polovina z nich vnímá zvýšení efektivity jejich fungování. Hlavním motivátorem pak bude dle názoru většiny z účastníků zlepšení celkové ekonomické situace.

Více informací o nejnovějších trendech, současném stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v zemích Višegrádské čtyřky najdete na www.studieStavebnictvi.cz.

Zdroj: CEEC Research