Dřevěný dům 2010 zná vítěze
Galerie(3)

Dřevěný dům 2010 zná vítěze

V rámci Veletrhu Dřevostavby proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům 2010. Soutěže se zúčastnilo 42 autorů s 24 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii Návrh nízkoenergetického rodinného domu, 3 návrhy dřevostaveb v kategorii Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům a byly rozděleny odměny ve výši 300 000 korun. Vítězem v kategorii „Návrh“ se stal soutěžní exponát Ondřeje Mundla, na němž spolupracovali Ivan Štefan a Tomáš Pivnička.

Třetí ročník soutěže vyhlásily Nadace dřevo pro život, Moravskoslezský dřevařský klastr a Asociace dodavatelů montovaných domků pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a České komory architektů.

„Oceněné návrhy v obou kategoriích přinášejí dobrou odpověď odborné i laické veřejnosti, jak mohou moderní dřevostavby reprezentovat nově se rozvíjející životní styl – bydlení v domě postaveném s odpovědností k životnímu prostředí, v domě ze dřeva. Sousloví životní styl si dovolím podtrhnout, jelikož pro spokojený život v novém domě nestačí nízké faktury za vytápění stejně, jako nestačí překrásný výhled. Dnešní investoři požadují více a bydlení v moderní dřevostavbě jim to může nabídnout,“ uvedl předseda hodnotící poroty soutěže Ing. arch. Pavel Horák.

Soutěž o nejlepší návrh dřevěného domu má v České republice již tradici. Tento ročník byl již třetím opakováním a oba předešlé se vždy setkaly s nemalým ohlasem. Cílem soutěže je najít nová, odvážná a zároveň funkční řešení, která budou opřena o kvalitní znalost návrhu a realizace domů na bázi dřeva. Architektura jakýchkoliv staveb je komplexní disciplína a ani v této soutěži nebylo cílem ji vnímat jinak.

„Musím pochválit vysokou úroveň zpracování technické části dokumentace (statika, stavební fyzika, požár). Na druhou stranu zřejmě právě snaha o to „neudělat chybu“ vedla u mnohých návrhů k osvědčeným a tradičním řešením. Podobná soutěž by přitom mohla také ukazovat nové cesty a podněty na poli materiálů či konstrukcí,“ řekla místopředsedkyně poroty Ing. Jitka Beránková.

Tento ročník byl mimo jiné charakteristický dalším zpřísněním soutěžních podmínek, a téměř všechny odevzdané návrhy splnily přísná kriteria na jedničku, což je jistě potěšující. Lze si jen přát, aby na tomto dobrém základě vznikaly v našich končinách nové výrazně odvážnější stavby ze dřeva, tak jako je tomu v mnohých evropských zemích.

„V letošním ročníku soutěže byl velký důraz kladen na to, aby autoři museli promyslet a vypracovat podklady, které na projektanty klade stavební praxe a nejen formální stránku návrhu. Soutěžní podmínky byly vypracovány v souladu s kriterii Dokumentu národní kvality, podle nějž řídí rozsah projektů a kvalitu výroby přední výrobci dřevostaveb na českém trhu. Soutěžící museli splnit řadu přísných kritérií: mimo grafické a výrazové stránky také vyplnit Protokol pro energetický štítek obálky budovy, zdokumentovat tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí a jejich ochranu proti vnitřní vlhkosti, vypracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a spočítat statiku hlavních nosných částí. K tomu všemu bylo součástí návrhů předložení řešení nejožehavějších detailů v konstrukcích domů. Teprve takovéto komplexní zvládnutí návrhu může přinášet odborníky-projektanty v oboru dřevostaveb. Byl jsem velmi mile překvapen vysokou úrovní a kvalitou splnění těchto těžkých a nezvyklých kriterií u drtivé většiny soutěžních návrhů.“ Řekl nám přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. arch. Petr Vala.

„Často se lidé ptají, jestli máme dost dřeva na stavění dřevěných domů. Na jeden rodinný dům se spotřebuje v průměru 65 m3 dřevní hmoty ve formě kulatiny. V lesích České republiky přiroste za jednu vteřinu 0,6 m3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu 1000 rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domy stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc,“ řekl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady Nadace dřevo pro život.

Výsledky soutěže Dřevěný dům 2010
Kategorie A – Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům
1. Cena – soutěžní návrh č. 3A – Pavel Griz, Patrik Zamazal
3. Cena – soutěžní návrh č. 1A – Milan Schmiedt
3. Cena– soutěžní návrh č. 2A – Pavel Šmelhaus, spolupráce Awik House Production, s.r.o.

Kategorie B – Návrh nízkoenergetického rodinného domu
1. Cena – soutěžní návrh č. 3 – Ondřej Mundl, spolupráce Ivan Štefan, Tomáš Pivnička
2. Cena – soutěžní návrh č. 4 – Radek Sátora, Martin Cviček, spolupráce Josef Sátora, Lukáš Loudil, Jiří Mocek
3. Cena – soutěžní návrh č. 8 – Stanislav Kučera, Michal Štourač, spolupráce Markéta Sedláková, Pavel Málek, Tomáš Baše
Odměna – soutěžní návrh č. 7 – Lenka Černochová, Irena Truhlářová, Archcon Atelier, s.r.o., spolupráce David Vytvar
Odměna  – soutěžní návrh č. 11 – Tomáš Hlavsa, spolupráce Petr Goleš, Jiří Kaplan, Jan Slabý, Karel Fiala, Ludmila Plagová, Jiří Skála, Tomáš Hübner
Odměna  – soutěžní návrh č. 22 – HCHKRDTN, s. r. o., spolupráce Jiří Koplík, Jaroslav Mareš, Renata Topinková
Odměna  – soutěžní návrh č. 17 – Martin Kulštejn, spolupráce Hamza Abuzarad
Odměna  – soutěžní návrh č. 18 – Jan Márton, Petr Klápště, Aleš Brotánek, spolupráce Jiří Čech, Pavel Minář, Alena Bílková

Soutěž, podobně jako v předchozím ročníku, pokračuje veřejným internetovým hlasováním (anketou) o nejhezčí soutěžní návrh. Soutěžní návrhy jsou zveřejněny na internetových stránkách www.drevenydum.org a veřejnost může do 31. března hlasovat pro jednotlivé návrhy.

Dětská komora architektů

V rámci soutěže Dřevěný dům 2010 proběhla doprovodná akce pro děti základních uměleckých škol v Ostravě – Dětská komora architektů. Účelem a cílem této dětské soutěže bylo seznámit žáky ve věku od 9 let s prací s přírodními prvky, budovat jejich vztah ke dřevu jako stavebnímu materiálu a také porovnání dětských představ o bydlení v dřevěných domcích s profesionálními architekty a projektanty. Úkolem bylo zpracování výtvarných trojrozměrných návrhů domu pro bydlení. Své projekty odevzdaly děti ze 7mi ostravských základních uměleckých škol.

Na prvním místě v soutěži Dětská komora architektů se umístil projekt 12letého Jakuba Šindela ze základní umělecké školy v Ostravě – Porubě, na druhém a třetím místě pak projekty domků ze ZUŠ V. Petrželky z Ostravy – Hrabůvky – 2. místo – Šimon Šonovský a Jakub Kuchař (oba 14 let) a 3. místo Petr Brachaczek a Martin Lazor (oba 14 let).

„Mladí architekti pojali tuto soutěž velmi zodpovědně, domečky byly pečlivě zpracované a velmi originální. Rozhodování o třech nejlepších bylo těžké, všichni autoři by zasloužili odměnu.“ Uvedl Ing. Jan Poledník, výkonný ředitel Moravskoslezského dřevařského klastru.

Zdroj:  Nadace dřevo pro život a Česká komora architektů