Partneři sekce:

Sklo díky své transparentnosti sklízí úspěchy nejen jako prvek do interiérů, ale uplatňuje se především na fasádách veřejných budov. Je to logické. Současná společnost upouští od uzavřených prostor a dává přednost vzdušnosti a komunikačnímu propojení mezi prostorem uvnitř a prostorem venku.

Společnost SMA Solar Technology AG představí na veletrhu Intersolar Europe 2010 (hala B4, stánek 230) mimo jiné nový střídač Sunny Tripower. Sunny Tripower již předtím získal na sympoziu “Fotovoltaická solární energie” v německém Staffelsteinu cenu za inovaci – za jedinečné technologie Optiflex a Optiprotect. Střídač Sunny Tripower velmi zjednodušuje instalaci velkých FV systémů. Je vybaven zcela novou funkcí Optiprotect pro zajištění bezpečnosti a bude k dostání ve výkonových řadách 10, 12, 15 a 17 kVA. Z dalších inovací, které společnost představí, je střídač Sunny Boy 3000HF z nové generace střídačů SMA s vysokofrekvenčním transformátorem. Flexibilita při projektování, mimořádná účinnost a jednoduchá instalace – to jsou charakteristické vlastnosti tohoto FV střídače, který bude k dostání od poloviny roku 2010. Třetím významným produktem společnosti SMA na veletrhu Intersolar bude nový střídač Sunny Central 800CP. Střídač Sunny Central 800CP může být nainstalován bez betonové stanice a nabízí maximální výkon na malé ploše. Tato nová řada střídačů s kompaktním vnitřním vybavením, inovační technologií a maximální účinností 98,7 % přinese mimo jiné výrazně nižší systémové náklady a jednodušší montáž na volných prostranstvích. Nové centrální střídače tak představují další milník ve vývoji technologií společnosti SMA. Kromě toho společnost SMA ohlašuje další inovaci v oblasti ostrovních systémů (“off grid”): s novou SMA technologií bude poprvé možné budovat hybridní FV systémy o velikosti až 300 kW.

Spolu se stoupajícími požadavky na komfort, bezpečnost a energetickou úspornost domů a bytů se stavební objekty plní stále složitějšími technologickými zařízeními. S nimi se zároveň hromadí množství různých ovladačů a uživatel je často zahlcen kvantem různorodých informací, které by mu měly pomoci dokonale ovládat jeho obytné prostředí. Ve skutečnosti mu však často dokážou život zkomplikovat.

Společným požadavkem norem z oblasti světla a osvětlení je měření světelnětechnických vlastností světelných zdrojů, svítidel, osvětlených předmětů a osvětlovacích zařízení. Článek přináší bližší pohled na některé pojmy, které se používají při měření světla a osvětlení.

Dříve byly obvyklým místem pro použití aktivních i pasivních síťových prvků kanceláře nebo rozvaděče, tedy místa se stálou teplotou, vlhkostí i prašností. Proto si běžné zařízení vystačilo se standardní odolností. S rozšířením sítí v náročných podmínkách se na trhu objevila nová zařízení uzpůsobená těmto ztíženým podmínkám.

Při oživování systémů měření a regulace se technici často setkávají s nesprávně nainstalovanými snímači při měření teploty i jiných veličin. Montážní chyby se v této fázi již těžko odstraňují, a pokud zůstanou v systému bez dalších úprav, mohou mít zásadní vliv na funkci regulačního okruhu. Jaká jsou tedy základní pravidla montáže snímačů?

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Vzhledem k elektronizaci naší doby se stává neodmyslitelnou a významnou součástí budov. Špatná volba, kvalita nebo provedení kabeláže může způsobit problémy v celé počítačové síti budovy a rovněž finanční ztráty spojené s výpadkem firemní počítačové sítě.

Oblast domácího osvětlení čekají radikální změny. V návaznosti na směrnici EP 2005/32/EC Požadavky na ekodesign výrobků využívajících energii se konkretizují požadavky na domácí osvětlení. Schválená opatření jsou rozvržena do dvou částí, první obsahuje zákaz všech neúsporných matných žárovek a harmonogram zákazu čirých nereflektorových žárovek a konvenčních halogenových žárovek pro domácnosti. Druhá část rozebírá vhodné alternativy pro náhradu nevyhovujících konvenčních žárovek.

Osvětlení tvoří významnou složku vnitřního prostředí a může výrazně přispět k spokojenosti, respektive nespokojenosti osob. S rostoucím potenciálem regulace osvětlení nabývá na významu možnost respektovat volbu uživatele a umožnit mu aktivně se podílet na řízení světelných podmínek podle vykonávané činnosti a jeho osobních preferencí. Článek naznačuje možnosti využití dynamického řízení osvětlení ke zvýšení spokojenosti uživatelů.

Strukturovaný kabelážní systém je univerzální systém, který slouží pro potřeby přenosu dat (počítačová síť, internet), hlasu (telefonizace) a obrazu (kamerové systémy, televize). Uživatel si může libovolně zvolit, které přípojné místo (telekomunikační zásuvku) bude na jakou službu využívat. Stejně může kdykoliv svoje rozhodnutí změnit a službu předefinovat v rozvaděči jednoduchou změnou v propojovacím poli. Dříve používané samostatné kabelové rozvody jsou tak nahrazeny jediným, univerzálním systémem.

Nově schválená směrnice EU o svícení v domácnostech přibližuje evropským spotřebitelům návod, jak nakupovat nové světelné zdroje a svítidla. Klasické žárovky totiž postupně do roku 2016 zcela zmizí a budou nahrazeny úspornými zářivkami. To přinese výhody spotřebitelům i životnímu prostředí.

Společnost Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) oznámila, že vybaví vůbec první kancelářskou budovu na světě osvětlením výhradně na bázi systémů polovodičového osvětlení – LED diod. Kanceláře na pařížské adrese 100 Champs-Elysées Avenue patřící firmě Generali tak představují zásadní milník v historii osvětlení, neboť je to vůbec poprvé, kdy jde funkční osvětlení kancelářských prostor výhradně na bázi LED diod ruku v ruce s dekorativními a atmosféru vytvářejícími efekty, které rovněž vycházejí z technologie polovodičového osvětlení.

Spoje rozvodů potrubí na vodu nebo na vytápění se realizují různými technologiemi. Jednotlivé díly potrubí se mohou spojovat lisováním, pájením, svařováním, lepením závitovými spoji nebo samosvornými spoji. Při použití jakékoli technologie však spoje musejí být vodotěsné a musejí mít požadovanou pevnost. Tento článek se bude věnovat jen jedné technologii – spojování potrubí lisováním, která se začala používat začátkem 60. let minulého století u kovových materiálů. Dnes se aplikuje i při spojování potrubních materiálů z plastů.

Byť je člověk součástí přírody, potřebuje ke svému životu ochranu před přímým působením vnějších podmínek. Vytváří si tak budováním staveb umělé prostředí. Jednou ze základních funkcí budovy je proto izolace před vnějškem a tvorba vhodného prostředí pro lidské činnosti. Současný vývoj technologické civilizace v oblasti stavitelství je charakteristický snahou o vytvoření optimálního prostředí bez ohledu na klima, což vede k uniformitě staveb na celém světě.

Snadno si na to zvyknete. Na komfort, který ještě nedávno patřil spíše do sci-fi příběhů, ale dneska v něm lidé žijí. Jak se bydlí v takzvaném inteligentním domě?