Oceňovaná La Borda: Družstevní dům, který nepřestává žít

Partneři sekce:

Družstevní bydlení La Borda v barcelonské čtvrti Sants vzniklo z prostého důvodu – ukázat, že lze důstojně bydlet, aniž by se člověk vydal všemi svými prostředky a nervy všanc klasickému komerčnímu, ale i veřejnému developmentu. Komunitní model tak stojí v přímém protikladu k zaběhlé praxi a umožnil tak architektům překonat mnohá omezení, kterými se jinak projekty bytových domů jen hemží.

Myšlenka bytového družstva se zrodila v roce 2012 během revitalizace průmyslového areálu v barcelonské čtvrti Sants. Projekt se nachází na veřejném pozemku určeném pro sociální bydlení, přičemž nájemní smlouva byla uzavřena na 75 let.

La Borda
La Borda
La Borda
La Borda
La Borda
La Borda
La Borda
La Borda

Dům obsahuje 28 bytových jednotek s výměrou 40, 60 nebo 75 m² a několik komunitních prostor: kuchyně s jídelnou, prádelnu, víceúčelový prostor, pokoje pro hosty, odpočívárnu, sklady a venkovní a poloexteriérové prostory, jako je terasa, parkoviště pro kola a terasy. Všechny tyto prostory jsou členěny kolem centrálního dvora, velkého společného prostranství připomínajícího „corralas“, obdobu lidového bydlení ve střední a jižní části Španělska.

Eliminace energetické chudoby

Architekti ze studia Lacol věnovali velkou pozornost udržitelnosti a kvalitě životního prostředí. Cílem bylo stavět s co nejmenším dopadem na životní prostředí, a to jak při výstavbě, tak během používání, a především dosáhnout komfortu bydlení s minimální spotřebou, snížit celkové náklady na přístup k bydlení a eliminovat možnost energetické chudoby uživatelů – vzhledem k současnému dění v Evropě velmi prozíravé myšlení.

„Vycházeli jsme z přesvědčení, že nejlepší strategií je snížit počáteční nároky na všechny ekologické faktory stavby (energie, voda, materiály a odpady), zejména na úrovni energie, kde jsme upřednostnili pasivní strategie, abychom dosáhli maximálního využití stávajících zdrojů,“ uvádějí architekti.

La Borda
La Borda | Zdroj: Lacol

K potřebnému snížení energetické náročnosti bylo zapotřebí vzdát se podzemního parkování, seskupit služeb a zmenšit plochu domu. Bylo zavedeno maximum bioklimatických parametrů, aby se dosáhlo velmi pasivní budovy. Výsledkem je téměř nulová spotřeba energie, a tedy komfort v bytech s co nejmenšími souvisejícími náklady.

Konstrukce šestipodlažní budovy je provedena s použitím křížem lepeného dřeva (CLT). Jedná se o lehký, vysoce kvalitní a v životním prostředí obnovitelný materiál. La Borda je tak v současnosti nejvyšší budovou postavenou s využitím dřevěné konstrukce ve Španělsku.

La Borda
La Borda | Zdroj: Lluc Miralles

Dům, to jsou lidé

Autoři si zároveň uvědomovali, že bytový dům není jen materiál a technologie, ale zejména lidé, kteří jej obývají. A je na architektech, aby na to pamatovali od samého začátku. Vzhledem k družstevní povaze projektu bylo nutné přihlížet k aktivní účasti budoucích obyvatel na všech aspektech procesu, od projektování, přes výstavba až po samotné užívání.

Na projektování se tak podílela architektonické komise, která byla pojítkem mezi technickým týmem a valnou hromadou družstva, a která měla na starosti přípravu architektonických workshopů.

La Borda
La Borda | Zdroj: Lluc Miralles

Tato pečlivá spolupráce všech zúčastněných stran se nakonec vyplatila nejen v podobě příjemného místa pro život, ale i prestižním oceněním EUmies Award za rok 2022. Podle odborné poroty se projekt La Borda vymyká běžným měřítkům bytové výstavby.

„Ve veřejném sektoru panuje strach z budoucího uživatele, který je zcela neznámý, což znemožňuje zavádět změny, které by mohly ovlivnit standardizovaný způsob bydlení. V případě soukromých developerů se vnucuje logika trhu, která ochuzuje bydlení, aby usnadnila jeho asimilaci na spotřební předmět. Inovace developmentu v tomto projektu byla klíčová pro práci s architekturou. Identifikujeme pět charakteristik tohoto modelu, které mají přímou odezvu v projektu: sebepropagace, právo na užívání, komunitní život, udržitelnost a cenová dostupnost,“ stálo v rozhodnutí poroty.