Výsledky architektonické soutěže na návrh pavilonů pand a ledních medvědů

Výsledky architektonické soutěže na návrh pavilonů pand a ledních medvědů

Pražská zoo patří mezi světové špičky svého druhu. I přesto neusíná na vavřínech a proces jejího neustálého zvelebování stále pokračuje. Koncem loňského roku vyhlásilo vedení Zoo Praha dvě architektonické soutěže. Na jejich základě byly vybrány vítězné projekty nového obydlí ledních medvědů a dlouho očekávaný pavilon pand velkých.

Autory vítězného projektu arktické krajiny jsou G. L. Architekti. Výchozím architektonickým principem nové expozice bylo vytvoření kotliny ve stávajícím svahu. Zde se nachází volný výběh ledních medvědů, vodní plocha tuleňů a voliéra mořských ptáků. Kotlina je vymezena v horní části svahu přírodním skalním masivem, za nímž se nachází chovatelské zázemí ledních medvědů. V dolní části se opírá o objekt technologií, zázemí tuleňů a ptáků, které jsou opět kryty skalním masivem.

Krajina podél hlavní komunikační trasy se přizpůsobuje fauně a postupně přechází od přímořské severské krajiny k charakteru subpolární tundry. Podél hlavní komunikace vede bezbariérová návštěvnická trasa s proměnlivou expoziční dramaturgií. Návštěvník prochází voliérou a první jeskyní pod hladinou mořských ptáků a tuleňů, klesá postupně dál až k jeskyni s panoramatickým podhledem do nejhlubšího jezera ledního medvěda. Expozice Arktidy je zakončena odpočinkovou terasou s občerstvením a suvenýry, nad kterými se nachází vyhlídka s pohledem do výběhu ledních medvědů.

Výprava do Arktidy

Nově vzniklá kotlina bude clonit severozápadní průhledy a vytvářet charakteristické prostředí pro arktická zvířata. Návštěvníkům pak takto vytvarovaný terén umožní co nejbližší kontakt se zvířaty. Komunikační řešení a provoz nové expozice navazuje na stávající komunikace a příchod návštěvníků od expozice slonů. Proto pro vstup do expozice zvolili architekti nejnižší terénní místo a umístili sem voliéru s mořskými ptáky, která se stává hmotovou dominantou.

Výběh ledního medvěda

 Výběh ledního medvěda

Hlavní částí expozice Arktidy je expozice ledních medvědů. Ta je situována na severním svahu, který je v horní části opět ohraničen a modulován přírodním kamenným masivem. Venkovní expozice je rozdělena na část samců, samic a rezervní záložní výběh, který je od­cloněn od pohledu návštěvníků. Výběhy jsou propojeny uzavíratelnými prostupy. Součástí výběhů jsou také vodní plochy se slanou a sladkou vodou.

Jeskyně pod hladinou

 Jeskyně pod hladinou

Architektonické řešení reflektuje zážitkovou dramaturgii návštěvnické trasy. Návštěvník vstupuje zádveřím ve formě vstupní jeskyně do voliéry mořských ptáků. Pokračuje ohraničenou mlatovou cestou do jeskyně, kde pozoruje vodní ptáky a tuleně pod hladinou. Rampou vystupuje k přírodnímu amfiteátru, kde může zažít krmení tuleňů. Dílčím vrcholem návštěvnické trasy je vstup do jeskyně medvědů a tuleňů, kde je možno sledovat medvědy pod hladinou skleněné kopule. Návštěvnická trasa je ukončena zálivem s vyhlídkou do expozice samic.

 

Expozice Arktida

Místo: Zoo Praha
Architekti: G.L. Architekti s.r.o.
Autoři: Vlastimil Vagaday, Jan Vagaday, Martin Stočes, Jiří Krupka, Lenka Bartůňková
Spoluautoři: Valerie Heyworth, Adam Brich, Sebastian Trapl
Výtvarná spolupráce: Martin Ceplecha
Projekt: 2017 – 2018
Předpokládaná realizace: 2020

Expozice Arktida

 Expozice Arktida

Domov pand velkých

„Nový pavilon pand velkých je navržen jako cesta objevování a poznání, cesta vedoucí návštěvníka rozmanitou okouzlující krajinou – domovem pandy,“ říká architekt Vratislav Danda z ateliéru AND. „Návrh zachovává maximum původního terénu se vzrostlými stromy v centru řešeného území a celou tuto plochu věnuje zvířatům. Původní terén bude upraven a doplněn tak, aby zde vznikly členité, pohledově atraktivní a chovatelsky kvalitní venkovní výběhy, které budou ústředním prostorem a těžištěm nového pavilonu.“

Vnitřní expozice

 Vnitřní expozice

Vlastní pavilon je navržen ve formě „cesty“ – subtilního prstence, tvořeného návštěvnickým prostorem, který venkovní výběhy obepíná, vymezuje a chrání. Jedná se však o bariéru otevřenou, prosklenou, prostupnou pohledům. Tím jsou eliminovány všechny rušivé prvky oplocení. Prstenec návštěvnického prostoru spirálovitě stoupá po terénu, je prostornou pohodlnou cestou a vyhlídkou, umožňující sledovat výběh jak z interiéru přes prosklené stěny, tak z venkovního prostoru střešních teras. Návštěvník postupně stoupá a může pozorovat každý detail výběhu z bezprostřední blízkosti, z různých stran a různých výškových úrovní.

Hra s terénem

Nový pavilon je navržen tak, aby svou hmotou navázal na okolní svažitý terén a prakticky s ním splynul. V kontextu se sousedním pavilonem Indonésie je komponován jako jeho souputník, odraz. Společně tvoří dvojici eliptických ostrovů plujících v zeleni. Dva pavilony jako dva různé pohledy na přírodu, jako dvě síly utvářející svět, jin a jang. Jeden je zakrytý proskleným vrchlíkem, druhý je otevřený. Jeden v sobě udržuje klima deštného pralesa, druhý v sobě ochraňuje domov pandy. Jeden nabízí bloudění v nepřehledné džungli, druhý poskytne klid pro soustředěné pozorování a kontemplaci.

Ochoz se subtilní bariérou kolem výběhu

 Ochoz se subtilní bariérou kolem výběhu

Od partnerů ASB

Pavilon pand je tvarově a výškově přizpůsoben terénu. Svou hmotou navazuje na okolní terén tak, že opticky splývá se siluetou návrší a přirozeně ji doplňuje. Záměrem architektů bylo, aby na sebe stavba nepoutala pozornost. Ustupuje do pozadí, je záměrně navržená tvarově i materiálově lapidární, soudobá, bez imitací přírodních nebo etnických prvků. Návštěvník vstupuje z vnějšího prostředí do pavilonu úzkými štěrbinovitými vstupy. Uvnitř se pak před ním otevře působivý pohled do prostorného zeleného světa, ve kterém bydlí pandy.

 

Expozice pand velkých

Místo: Zoo Praha
Architekti: Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Jaromír Kosnar, Josef Klika, Radovan Kupka
Spolupráce: Miloš Hůla, Ondřej Smolík
Investor: Hlavní město Praha
Projektant: AND, spol. s r. o.
Stupeň: architektonická soutěž – vítězný návrh
Projekt: 2017 – 2018
Předpokládaná realizace: 2022

Expozice pandy velké

 Expozice pandy velké

 

PRAHA TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, OBRAZOVÝ MATERIÁL: GL, AND, ZOO PRAHA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2017.