Tab. 2 Hranice jednotlivých kategorií pro teplotu vzduchu jeho relativní vlhkost a koncentraci CO2 v různých ročních obdobích