Obr. 3 Závislost teploty a počtu záznamů – studená užitková voda